Pedagógovia odborných predmetov

Mgr. art. Eva Ohraďanová ArtD.

moderný tanec, tanečná gymnastika, koncertná a scénická prax

Mgr. art. Zuzana Granátová

klasický tanec, koncertná a scénická prax, tanečná gymnastika

Anna Plešková

klasický tanec, tanec s partnerom

Mgr. art. Peter Maťo, ArtD.

teória a metodika tanca, dejiny tanca a baletu

Miroslav Kasprzyk

herecká výchova

Mgr. Magdaléna Jurčová

hudobná výchova, hra na klavíri

Alena Laučíková

hra na klavíri

Pedagógovia všeobecnovzdelávacích predmetov

Mgr. Anna Jágerská

anglický jazyk

Mgr. Václav Papež

slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, náuka o spoločnosti, etická výchova, psychológia

Mgr. Zuzana Majchútová

dejepis, francúzsky jazyk

Mgr. Martina Kotyková

biológia, chémia, anatómia a fyziológia

Mgr. Aneta Škovranová

anglický jazyk

Mgr. Zuzana Šubjaková

náboženská výchova

Ľubica Uličná

výtvarná výchova

PhDr. Margita Bilnja

slovenský jazyk a literatúra

RNDr. Milan Tokár

matematika, fyzika

Hosťujúci pedagógovia

Mgr. art. Igor Holováč

klasický tanec, tanec s partnerom, koncertná a scénická prax

Veronika Tőkőly

moderný tanec, koncertná a scénická prax

Pavel Ďumbala

klasický tanec, tanec s partnerom, koncertná a scénická prax

Lidija Pavlović

klasický tanec, tanec s partnerom, koncertná a scénická prax

O škole

Súkromné tanečné konzervatórium je škola s celodennou starostlivosťou. Poskytuje súvislé osemročné vzdelanie v odbore tanec so zameraním na klasický, moderný alebo ľudový tanec. Súčasne žiakom poskytuje všeobecné vzdelanie humanitného typu, úplné stredné a vyššie odborné vzdelanie v tanečnom umení a súčasne aj umelecko-pedagogické vzdelanie.

Odborné umelecké vzdelanie zaisťuje absolventom umeleckú a technickú prípravu pre kvalifikované uplatnenie v profesionálnej oblasti tanečného umenia. Umelecko-pedagogické vzdelanie im poskytuje spôsobilosť pre výkon pedagogickej činnosti odpovedajúcej charakteru vyštudovaného odboru.

Žiak okrem odborného tanečného vzdelania získa aj pokročilú jazykovú spôsobilosť a niekoľko praktických zručností (povinná výučba strojopisu, jednoduché účtovníctvo, základy administratívy a pod.) Absolvent je pripravený na interpretačnú dráhu rovnako ako na vysokoškolské štúdium a tvorivú umeleckú prácu.

 

Podporujú nás

Svadobné štúdio EstelDeltechTatra TradeIkea IndustryLiptovské divadlo tancaTanečný klub JessyKomunitná nadácia LiptovMesto Liptovský HrádokFond na podporu umeniaSlovenské národné divadloSúkromná ZUŠBaletní škola Terpsichoré, PrahaAsociácia súkromných škôl a školských zariadení SRDantia