Pedagógovia odborných predmetov

Mgr. art. Eva Ohraďanová ArtD.

teória a metodika tanca, psychológia v tanečnej praxi, pedagogický seminár

Dipl. prof. Lidija Pavlović

klasický tanec, tanec s partnerom, koncertná a scénická prax

Mgr. art. et Mgr. Michal Baláž

klasický tanec, tanečná gymnastika, dejiny tanca a baletu, dejiny divadla

Ing. Michaela Košová

ľudový tanec

Miroslav Kasprzyk

herecká výchova

Mgr. Michal Kövér

charakterový tanec

Mgr. Magdaléna Jurčová

hudobná výchova, hra na klavíri, dejiny hudby

Alena Laučíková

hra na klavíri

Mgr. art. Simona Ondreáš Dikaszová

momentálne na materskej dovolenke :)

Mgr. art. Zuzana Granátová

momentálne na materskej dovolenke :)

Pedagógovia všeobecnovzdelávacích predmetov

RNDr. Erika Menkynová

matematika, zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Anna Jágerská

anglický jazyk, geografia, vedenie krúžku "Let´s speak english

Mgr. Václav Papež

slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, náuka o spoločnosti, etická výchova, psychológia, vedenie krúžku "Nebojme sa komunikovať"

PaedDr. Ľubica Rúčková

slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, psychológia, vedenie krúžku "Maturita s úsmevom"

Mgr. Zuzana Majchútová

francúzsky jazyk

Mgr. Martina Kotyková

biológia, chémia, anatómia a fyziológia

Mgr. Aneta Škovranová

anglický jazyk

Mgr. Zuzana Šubjaková

náboženská výchova

Ľubica Uličná

výtvarná výchova

Ing. Jaroslav Záhradník, MCP

informatika, vedenie krúžku finančnej matematiky a krúžkov "komplexný rozvoj osobnosti" a "grafický dizajn pre konzervatórium"

RNDr. Milan Tokár

matematika, fyzika

Hosťujúci pedagógovia

Mgr. art. Igor Holováč

klasický tanec, tanec s partnerom, koncertná a scénická prax

Pavel Ďumbala

klasický tanec, tanec s partnerom, koncertná a scénická prax

Veronika Tőkőly

moderný tanec, koncertná a scénická prax

O škole

Súkromné tanečné konzervatórium je škola s celodennou starostlivosťou. Poskytuje súvislé osemročné vzdelanie v odbore tanec so zameraním na klasický, moderný alebo ľudový tanec. Súčasne žiakom poskytuje všeobecné vzdelanie humanitného typu, úplné stredné a vyššie odborné vzdelanie v tanečnom umení a súčasne aj umelecko-pedagogické vzdelanie.

Odborné umelecké vzdelanie zaisťuje absolventom umeleckú a technickú prípravu pre kvalifikované uplatnenie v profesionálnej oblasti tanečného umenia. Umelecko-pedagogické vzdelanie im poskytuje spôsobilosť pre výkon pedagogickej činnosti odpovedajúcej charakteru vyštudovaného odboru.

Žiak okrem odborného tanečného vzdelania získa aj pokročilú jazykovú spôsobilosť a niekoľko praktických zručností (povinná výučba strojopisu, jednoduché účtovníctvo, základy administratívy a pod.) Absolvent je pripravený na interpretačnú dráhu rovnako ako na vysokoškolské štúdium a tvorivú umeleckú prácu.

 

Podporujú nás

Svadobné štúdio EstelDeltechTatra TradeIkea IndustryEurópsky sociálny fond Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdrojeLiptovské divadlo tancaTanečný klub JessyKomunitná nadácia LiptovMesto Liptovský HrádokFond na podporu umeniaSlovenské národné divadloSúkromná ZUŠBaletní škola Terpsichoré, PrahaAsociácia súkromných škôl a školských zariadení SR