Pedagógovia odborných predmetov

Mgr. art. Zuzana Granátová

klasický tanec, koncertná a scénická prax, tanečná gymnastika

Mgr. art. Eva Ohraďanová ArtD.

moderný tanec, tanečná gymnastika, koncertná a scénická prax

Mgr. art. Peter Maťo, ArtD.

teória a metodika tanca, dejiny tanca a baletu

Mgr. Magdaléna Jurčová

hudobná výchova, hra na klavíri

Miroslav Kasprzyk

herecká výchova

Anna Plešková

klasický tanec, tanec s partnerom

Pedagógovia všeobecnovzdelávacích predmetov

PaedDr. Ľubica Rúčková

slovenský jazyk, občianska náuka, etická výchova

Mgr. Zuzana Majchútová

dejepis, francúzsky jazyk

Mgr. Martina Kotyková

biológia, chémia, anatómia a fyziológia

Mgr. Anna Jágerská

anglický jazyk

Mgr. Lenka Michalová

Slovenský jazyk, Dejepis, Informatika

Hosťujúci pedagógovia

Mgr. art. Igor Holováč

baletný majter SND

Lidija Pavlović

strategická poradkyňa a pedagóg prvej akadémie baletu v Srbsku

Veronika Tőkőly

moderný tanec

O škole

Súkromné tanečné konzervatórium je škola s celodennou starostlivosťou. Poskytuje súvislé osemročné vzdelanie v odbore tanec so zameraním na klasický, moderný alebo ľudový tanec. Súčasne žiakom poskytuje všeobecné vzdelanie humanitného typu, úplné stredné a vyššie odborné vzdelanie v tanečnom umení a súčasne aj umelecko-pedagogické vzdelanie.

Odborné umelecké vzdelanie zaisťuje absolventom umeleckú a technickú prípravu pre kvalifikované uplatnenie v profesionálnej oblasti tanečného umenia. Umelecko-pedagogické vzdelanie im poskytuje spôsobilosť pre výkon pedagogickej činnosti odpovedajúcej charakteru vyštudovaného odboru.

Žiak okrem odborného tanečného vzdelania získa aj pokročilú jazykovú spôsobilosť a niekoľko praktických zručností (povinná výučba strojopisu, jednoduché účtovníctvo, základy administratívy a pod.) Absolvent je pripravený na interpretačnú dráhu rovnako ako na vysokoškolské štúdium a tvorivú umeleckú prácu.

 

Podporujú nás

Svadobné štúdio EstelDeltechTatra TradeIkea IndustryLiptovské divadlo tancaTanečný klub JessyKomunitná nadácia LiptovMesto Liptovský HrádokSúkromné konzervatórium KošiceSlovenské národné divadloSúkromná ZUŠBaletní škola Terpsichoré, PrahaAsociácia súkromných škôl a školských zariadení SRDantia