3. ročník PANart

V Liptovskom Mikuláši sme 21.11.2017 usporiadali 3.ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky konzervatórií, stredných a vysokých umeleckých škôl a akadémií v pantomíme PANart 2017. Výkony umelcov boli opäť výborné a atmosféra úžasná.Rolu porotcov prijali Štefan Ferencz, Tomáš Kasprzyk a Peter Maťo, ktorí rozhodli o týchto víťazoch súťaže:

Kategória Jednotlivci SŠ:
Peter Kršiak: „PRINCÍP“ (Súkromné konzervatórium Nitra)
Kategória Jednotlivci VŠ:
Monika Štolcová: „?ROZHODNUTIE!“ (VŠMU Bratislava)

Kategória Dvojice SŠ:
Jakub Bagin, Nikola Moravčíková: „(NEBEZPEČNÉ) ZNÁMOSTI“
(Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany)

Kategória Dvojice VŠ:
Šimon Králik, Matej Feldbauer: „PANDOmíma“
(VŠMU Bratislava)

Špeciálna cena:
Zuzana Habláková: "KLINEC"
(Súkromné hudobno-dramatické konzervatórium Martin)

Zúčastnené školy:
1. Konzervatórium Jozefa Adamoviča Košice
2. Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Prešov
3. Súkromné konzervatórium Nitra
4. Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská Bystrica
5. Súkromné hudobno-dramatické konzervatórium Martin
6. Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany
7. VŠMU Bratislava

Súťaž z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA. Ďakujeme :)