Tvorivé dni pre vás

KOMPOZÍCIA / IMPROVIZÁCIA / TVORBA v Divadle Štúdio tanca. 16. - 20. október 2017

 

O festivale

Divadlo Štúdio tanca na základe dlhodobej spolupráce so slovenskými konzervatóriami pravidelne organizuje festival Tvorivé dni pre vás, zameraný na edukáciu študentov tanečných odborov. Tohtoročný festival má tri kľúčové aspekty – Kompozícia, Improvizácia, Tvorba. Cieľom festivalu Tvorivé dni pre vás sa pre rok 2017 stal dôraz na komplexnosť a celistvosť povolania tanečného interpreta a jeho aktívnej participácie na vzniku tanečného diela. Viac sa dočítate na stránke: www.studiotanca.sk

Na festivale sa zúčastnili aj naši študenti: Viktória Viola Tekeľová, Jakub Slovák, Viktória Mäsiarová, Kristína Kollárová a pani učiteľka Bc. Miroslava Poloncová

Prezrite si fotogalériu