Pocta Dušanovi Nebylovi

Medzinárodný tanečný koncert – Pocta Dušanovi Nebylovi / 15.3.2018 Divadlo J. Palárika Trnava

Koncert žiakov konzervatórií s medzinárodnou účasťou POCTA DUŠANOVI NEBYLOVI sa koná každoročne na počesť baletného majstra a dlhoročného sólistu baletu SND v Bratislave, vždy pripríležitosti jeho nedožitých narodením. V tomto roku sa konal už jeho 9. ročník. Koncert dáva príležitosť prezentovať sa mladým nádejným tanečníkom zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Rakúska.

S radosťou prijímame opakované pozvania organizátorov tohto podujatia a svojou účasťou vyjadrujeme poctu Dušanovi Nebylovi aj my. V tomto roku sa koncertu zúčastnili naši študenti Viktória Viola Tekeľová, Silvia Orfánusová, Viktória Mäsiarová, Jakub Slovák, Dávid Dubjel a Matej Lehotský v choreografii Mgr. art. Igora Holováča "Ach Bože z nebe".

Študentom ďakujeme za reprezentáciu našej školy a pánovi Holováčovi za skvelú choreografiu, aj za jeho osobnú podporu priamo v Trnave.