Protidrogový vlak

Naša škola sa stala súčasťou výnimočného medzinárodného projektu REVOLUTION TRAIN – protidrogový vlak. Multimediálna vlaková súprava nám priviezla 5. 11. 2018 preventívny protidrogový projekt prostredníctvom interaktívneho a zážitkového vzdelávania. Zapojením všetkých zmyslov sme získali cenné informácie o legálnych a nelegálnych drogách, závislostiach a jej dôsledkoch. Pre nás pre všetkých to bolo veľké memento, ale zároveň inšpirácia k pozitívnym životným hodnotám.