ANTI - GONÉ

Sofokles / Gräffinger / Maťo: ANTI – GONÉ súčasná opera

Hudobná inscenácia, pôvodné hudobno-scénické dielo, hudobná inštalácia, ... inšpirovaná samotným priestorom Novej synagógy, pre ktorú dielo vzniklo – a samozrejme aj známou Sofoklovou tragédiou.

Výstup kolektívu autorov spolu s početnou skupinou účinkujúcich z rôznych miest, všetci motivovaní oprávnenou obavou z neutíchajúceho znásilňovania zásad spravodlivosti. Dielo adresujú predovšetkým študujúcej mládeži, na ktorej slobodnom a zároveň zodpovednom rozhodovaní stoja či padajú riešenia najpálčivejších tém. Pozývame na angažované zobrazenie spoločenskej moci v príkrom rozpore s osobnou morálkou. Popri sólistoch a už profesionálnych hudobníkoch sa na ňom podieľajú tiež aj študenti nášho konzervatória:
Matej Lehotský, Dávid Dubjel a Jakub Slovák, pričom Jakub je aj v pozícii choreografa.

Viac informácií a celé obsadenie inscenácie nájdete na Facebookovej stránke tohto podujatia a tiež na stránke programu Novej synagógy v Žiline.

Vstupenky na jednotlivé predstavenia si zakúpite na týchto stránkach:

Verejná generálka
piatok 22. 3. 2019, 16.00 – predpredaj na tootoot.fm

Premiéra
sobota 23. 3. 2019, 19.00 – predpredaj na tootoot.fm

Prvá repríza
pondelok 25. 3. 2019, 19.00 – predpredaj na tootoot.fm

Druhá repríza
utorok 26. 3. 2019, 19.00 – predpredaj na tootoot.fm

vstupné 7,00€ / 5,00€ (verejná generálka 3,00€)
na mieste predaj lístkov pol hodinu pred predstavením