Heart Dance Line Košice 2019

Zľava: Emma Laura Murinová,

Karolína Tkáčová, Karin Radáčiová

Študenti nášho konzervatória sa zúčastnili medzinárodnej tanečnej súťaže Heart Dance Line 2019, ktorá prebiehala pod odbornou záštiou dekanky hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU Prof. Mgr. art. Iriny Čiernikovej, ArtD dňoch od 16. do 17. marca 2019 v Košiciach. Na súťaži tancovali žiaci a študenti zo šiestich krajín: Slovensko, Česko, Srbsko, Maďarsko, Bosna a Hercegovina.

Naše tanečné konzervatórium reprezentovali 3 tanečníčky - sólistky v samostatnej kategórii pre konzervatóriá a dosiahli krásne umiestnenia:

Emma Laura Murinová získala 1. miesto a titul laureáta
súťaže.

Karin Radáčiová spolu s Karolínou Tkáčovou obsadili spoločné delené 3. miesto.

K ich úžasnému výkonu im všetkým gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu ich talentu, práce odborných pedagógov a celej školy.