Večer tanečného umenia SND

V utorok 7. mája 2019 o 19:00 sa v historickej budove SND bude konať Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND.

Predstavenie bude už tradične prezentáciou záverečných prác choreografov, umeleckých výkonov študentov a hostí z domova i zo zahraničia.

Na tomto predstavení budú reprezentovať naše konzervatórium aj naši študenti: Viktória Mäsiarová, Silvia Orfánusová, Viktória Viola Tekeľová, Dávid Dubjel, Matej Lehotský, Jakub Slovák s choreografiou od baletného majstra Mgr. art. Igora Holováča s názvom ACH BOŽE Z NEBE.

Viac informácií o tomto podujatí sa dočítate na stránke Slovenského Národného Divadla.