Výučba pokračuje online

Milí študenti a rodičia.

Od pondelka 16. 3. 2020 nás čaká dištančné vzdelávanie prevažne online formou. Je to pre nás všetkých novinka a v tomto okamihu nevieme posúdiť, nakoľko budeme úspešní. Rozhodli sme sa však vstúpiť do tohto experimentu, aby sme plynule pokračovali vo vyučovacom procese a nenarušili kontinuitu vzdelávania. Uľahčíme si tým návrat do školy po ukončení karantény, keďže sa nedostaneme do stresu s doháňaním zameškaného učiva.

 

V nasledujúcich 2 týždňoch prechádzame na online dištančné vzdelávanie nasledovne:

 

RTVS zareagovala na povinnú karanténu školákov a zaradila do svojho programu filmy z povinnej literatúry. Tieto sú výbornou pomôckou pre maturity, preto ich dávame do nášho rozvrhu ako povinné pre ročníky kvinta, septima a oktáva. Vysielanie filmov bude prebiehať na televíznom programe TROJKA so začiatkom vždy o 9:30 od.

Zdôrazňujeme, že pozeranie filmov je pre všetkých študentov druhého stupňa povinné a budete z nich spracovávať krátku správu (detaily Vám zadá p. učiteľka). Po návrate do školy sa filmom budete venovať aj v rozboroch.

Upravený rozvrh hodín zverejníme na našej webovej sránke školy.