Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok

10 dôvodov prečo sa prihlásiť na našu školu

10 dôvodov, prečo študovať na našej škole:

  1. sme jediná stredná škola, ktorá dáva svojim absolventom akademický titul (po skončení tanečnej kariéry, môže sa každý uplatniť ako kvalifikovaný tanečný pedagóg)
  2. vyučovanie u nás neprebieha len v budove školy (ak je pekné počasie, učíme sa pri jazierku, v arboréte, alebo len na dvore)
  3. vo vyšších ročníkoch dávame žiakom povinne ekonomickú matematiku, strojopis a základy administratívy
  4. našich žiakov nemeriame ani nevážime.......namiesto toho ich učíme správe sa stravovať
  5. tanečník sa musí o svoje telo starať a pravidelne rehabilitovať. Naši žiaci majú povinne každý týždeň pobyt v saune a masáž
  6. všeobecné predmety učíme blokovo, s preferovaním alternatívnych foriem výučby. Žiak má v jeden deň maximálne 3 predmety
  7. naši učitelia na začiatku každého roka plánujú svoje vyučovanie tak, aby sa preberalo rovnaké (alebo podobné) učivo v jeden mesiac. Ak sa na matematike učia percentá, v rovnaký čas na chémii miešajú roztoky a na fyzike premieňajú jednotky.
  8. každý ročník na konci roka odovzdá spoločný záverečný projekt. Žiaci sa tak učia pracovať spolu, meniť získané vedomosti na praktické výsledky.
  9. sme malá škola s veľmi príjemným prostredím. Žiaci pri zápise dostávajú školské tričko, ktoré môžu nosiť na vyučovanie, alebo sa po škole pohybovať trebárs aj v teplákoch
  10. počet žiakov  v triede je omnoho nižší ako v ostatných školách. Pri menšom počte sa žiakom učitelia venujú omnoho viac ako inde a výsledky ich štúdia sú o to lepšie.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

pridané: 03.11.2017

Pozývame piatakov, ktorí sa chcú profesionálne venovať tancu na náš Deň otvorených dverí, ktorý pre Vás pripravujeme na 20.1.2017 o 13.00 hod. »

MSR Bratislava 2016

pridané: 09.05.2016

Majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár »

Mikolajki, Poľsko 2015

pridané: 17.12.2015

Majstrovstvá sveta jazz, modern, balet »

Imatrikulácie 2015

pridané: 28.10.2015

Prijímanie primy do Cechu tanečníkov a noc strávená na sále »

MSR Bratislava 2015

pridané: 10.06.2015

SHOW dance a Pohár jazz/modern »

Deň otvorených dverí - január 2015

pridané: 25.01.2015

Fotky z dňa otvorených dverí »

Vianočná besiedka 2014

pridané: 19.12.2014

Fotky z Vianočnej besiedky »

Mikolajki, Poľsko 2014

pridané: 17.12.2014

Majstrovstvá sveta jazz, modern, balet »

Deň otvorených dverí - november 2014

pridané: 30.11.2014

Fotky z dňa otvorených dverí »