Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok

Vzniklo Liptovské divadlo tanca

Liptovské divadlo tanca vzniklo ako slobodná umelecká platforma so zameraním na súčasný tanec a vizuálne umenie. Uvádza mladých  choreografov, tanečníkov, výtvarníkov a iných umelcov. Je nezávislou scénou pre prezentáciu autorských tanečných diel domácich umelcov na Slovensku i v zahraničí.
 

Liptovské divadlo tanca ponúka:

 • Predstavenia pre širokú verejnosť
 • Výchovné koncerty pre žiakov stredných škôl a vyšších ročníkov ZŠ spojené s krátkou informáciou o súčasnom umení a otvorenou debatou s účinkujúcimi  a tvorcami
 • Hosťovanie na festivaloch
   

Tanečná inscenácia PRA©H

Je unikátne digitalizované predstavenie, spájajúce tanec s novými obrazovo-vizuálnymi médiami tretieho tisícročia. Je umeleckou výpoveďou choreografa Radoslava Piovarčiho hľadajúceho odpovede na témy objavovania Nových krajín, Tvárí, Nehy, Vášní, (S)krotenia a Pokory.

 

Inscenácia je výsledkom spolupráce

 • Ateliéru digitálnych médií FVÚ Akadémie umení v Banskej Bystrici
 • Občianskeho združenia TRAKT z Trenčína
 • Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku
 • Mesta Liptovský Hrádok

 

Prínos inscenácie

 • Využíva najnovšie digitálne a vizuálne efekty
 • Spája tvorivý tím profesionálov a vysokoškolákov s tímom tanečníkov z konzervatória
 • Je unikátnym projektom v SR
 • Ponúka nové divadelné vyjadrovacie prostriedky

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

pridané: 03.11.2017

Pozývame piatakov, ktorí sa chcú profesionálne venovať tancu na náš Deň otvorených dverí, ktorý pre Vás pripravujeme na 20.1.2017 o 13.00 hod. »

MSR Bratislava 2016

pridané: 09.05.2016

Majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár »

Mikolajki, Poľsko 2015

pridané: 17.12.2015

Majstrovstvá sveta jazz, modern, balet »

Imatrikulácie 2015

pridané: 28.10.2015

Prijímanie primy do Cechu tanečníkov a noc strávená na sále »

MSR Bratislava 2015

pridané: 10.06.2015

SHOW dance a Pohár jazz/modern »

Deň otvorených dverí - január 2015

pridané: 25.01.2015

Fotky z dňa otvorených dverí »

Vianočná besiedka 2014

pridané: 19.12.2014

Fotky z Vianočnej besiedky »

Mikolajki, Poľsko 2014

pridané: 17.12.2014

Majstrovstvá sveta jazz, modern, balet »

Deň otvorených dverí - november 2014

pridané: 30.11.2014

Fotky z dňa otvorených dverí »