Kontakt

Vedenie školy

 

Riaditeľka

Mgr. art. Eva Ohraďanová ArtD.
0915 836 148
riaditel@stklh.sk

 

Zástupkyňa riaditeľky

RNDr. Erika Menkynová
0908 906 531
emenkynova@azet.sk

 

Manažérka

Alena Majeríková
0948 465 305
info@stklh.sk

 

Vedúca školského internátu, vychovávateľka

Bc. Marta Kalakajová
0907 956 008
marta0411@gmail.com

 

Adresa

Súkromné tanečné konzervatórium
Hradná 340
033 01  Liptovský Hrádok

IČO: 42216702 DIČ: 2023331585