Maturitné skúšky

Výsledky maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

Celonárodný priemer úspešnosti všetkých škôl = 50,7 %

Celonárodný priemer úspešnosti SOŠ a konzervatórií = 44,2 %

Priemer úspešnosti školy = 56,8 %

Dosiahnuté umiestnenia v úspešnosti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry v porovnaní s inými školami vrámci okresu Liptovský Mikuláš a v Žilinskom Samosprávnom Kraji:

Umiestnenie v okrese: 4. miesto (na vyšších priečkach boli už len gymnáziá)

Umiestnenie v ŽSK: 19. miesto (za 17 gymnáziami a konzervatóriom Žilina)

 

 

Výsledky maturitnej skúšky z anglického jazyka (úroveň B1)

celonárodný priemer  úspešnosti všetkých škôl = 51,2 %

celonárodný priemer  úspešnosti SOŠ a konzervatórií = 44,2 %

Priemer úspešnosti školy = 72,5 %

Umiestnenie v okrese: 1. miesto

Umiestnenie v ŽSK: 2. miesto (delené miesto so Súkromnou strednou umeleckou školou Žilina)