Napísali o nás

Karanténu sme prijali ako výzvu

Ochorenie Covid-19 nám prinieslo obrovské komplikácie, ktoré však možno vnímať aj ako otvorené dvere novým príležitostiam. A tak sme túto situáciu vyhodnotili aj my. Už od prvého dňa karantény sme preniesli vyučovací proces do online priestoru. Naši učitelia nie sú len zadávateľmi úloh, ale sú priamo prítomní na vyučovaní. Zmenilo sa len prostredie, v ktorom výučba prebieha.

Zobraziť celý článok

 

 

Večer Baletu SND a študentov: nezabudnuteľný, originálny a dôstojný

Vrchol večera pred prvou prestávkou prinieslo číslo Ach Bože z nebe choreografa Mgr. Art. Igora Holováča, ktoré stvárnili žiaci Súkromného tanečného konzervatória Liptovský Hrádok. Na to, že to boli žiaci konzervatória, zvládli to na vysokej profesionálnej úrovni a ich celkový tanečný prejav bol veľmi vyzretý. Holováčova choreografia je náročná: mnoho striedaní ženských a mužských sól, duetov a spoločných častí, pričom bola postavená mimoriadne muzikálne. Pohybovú kreativitu a technickú náročnosť choreografie zvládli mladí tanečníci na výbornú.

Zobraziť celý článok

 

 

Estetický večer so silnými momentmi…

V historickej budove Slovenského národného divadla sa 7. mája 2019 predstavil Večer tanečného umenia Vysokej školy múzických umení a Baletu SND. Na tomto podujatí reprezentovali naše konzervatórium aj naši študenti: Viktória Mäsiarová, Silvia Orfánusová, Viktória Viola Tekeľová, Dávid Dubjel, Matej Lehotský, Jakub Slovák s choreografiou od baletného majstra Mgr. art. Igora Holováča s názvom ACH BOŽE Z NEBE. Prečítajte si ako ich výkony ohodnotila OPERA SLOVAKIA.

Čítať celý článok

Liptovské divadlo tanca s novou inscenáciou...

„Najnovší projekt LDT je unikátny svojím rozsahom“, uviedla producentka divadla Eva Ohraďanová. „Inscenácia Rozprávky je po viacerých stránkach jedinečná. Vzniká na pôvodnú hudbu Oskara Nedbala v úprave hudobného skladateľa Viliama Gräffingera.

Mesačník mesta Liptovský Hrádok 02/2018

 

 

 

Poznáme víťazov 1. ročníka medzinárodnej baletnej súťaže Nádej baletu v Lipt. Hrádku

V Liptovskom Hrádku sa v dňoch 13. – 15. februára 2017 uskutočnil 1. ročník medzinárodnej baletnej súťaže s názvom ,,Nádej baletu“. Na Slovensku je to v súčasnosti jediná súťaž pre budúcich profesionálnych baletných umelcov, ktorej organizátorom je Súkromné tanečné konzervatórium v Liptovskom Hrádku. Do poroty prvého ročníka zasadli renomované osobnosti európskeho baletu, ktoré hodnotili mladých súťažiacich tanečníkov zo Slovenska, Česka a Srbska.

Čítať celý článok

 

Strana: 1 2