O škole

Súkromné tanečné konzervatórium je škola s celodennou starostlivosťou. Poskytuje súvislé osemročné vzdelanie v odbore tanec so zameraním na klasický, moderný alebo ľudový tanec. Súčasne žiakom poskytuje všeobecné vzdelanie humanitného typu, úplné stredné a vyššie odborné vzdelanie v tanečnom umení a súčasne aj umelecko-pedagogické vzdelanie.

Odborné umelecké vzdelanie zaisťuje absolventom umeleckú a technickú prípravu pre kvalifikované uplatnenie v profesionálnej oblasti tanečného umenia. Umelecko-pedagogické vzdelanie im poskytuje spôsobilosť pre výkon pedagogickej činnosti odpovedajúcej charakteru vyštudovaného odboru.

Žiak okrem odborného tanečného vzdelania získa aj pokročilú jazykovú spôsobilosť a niekoľko praktických zručností (povinná výučba strojopisu, jednoduché účtovníctvo, základy administratívy a pod.) Absolvent je pripravený na interpretačnú dráhu rovnako ako na vysokoškolské štúdium a tvorivú umeleckú prácu.