Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok

O štúdiu

Sokolovňa Liptovský Hrádok

Do prvého ročníka štúdia nastupujú po úspešnom absolvovaní talentových prijímacích skúšok a ukončení piateho ročníka základnej školy. Výučba všeobecnovzdelávacích predmetov v plnom rozsahu zodpovedá učivu základnej školy, no pribúdajú odborné umelecké predmety. Vo vyšších ročníkoch pribúdajú ďalšie odborné predmety: ľudový tanec, charakterový tanec, tanec s partnerom, moderný tanec. Teoretické odborné predmety sa dopĺňajú o teóriu a metodika tanca, dejiny tanca a baletu, dejiny hudby a divadla.

Absolvent získava odborné umelecké vzdelanie s maturitou. Po skončení školy získava titul diplomovaný umelec so skratkou Dis. art. a  je odborne kvalifikovaný na prácu tanečného pedagóga v ZUŠ. V prvom rade ho však čaká kariéra profesionálneho tanečníka, ktorý bude schopný uplatniť sa na tanečných scénach po celom svete. Našou ambíciou je vychovávať prvotriednych sólistov pre Slovensko aj zahraničie.

Tanečná prax žiakov prebieha nielen na sále, počas precvičovania repertoáru, ale aj na workshopoch, odborných seminároch, vystúpeniach pre školy, či komerčných vystúpeniach. Všetci žiaci sa stávajú automaciky členmi Tanečného klubu Jessy, v ktorom získavajú cennú tanečnú prax. S tanečným klubom absolvujú počas roka niekoľko vystúpení, zájazdov a súťatí. V budúcnosti sa počíta s vytvorením tanečného divadla, ktoré by žiakom vyšších ročníkov poskytovalo možnosť uplatnenia a tanečnej praxe.

Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka absolvujú navyše pedagogickú prax na vyučovaní Súkromnej ZUŠ, čo je jedným z bodov vzájomnej spolupráce medzi týmito školami.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

pridané: 03.11.2017

Pozývame piatakov, ktorí sa chcú profesionálne venovať tancu na náš Deň otvorených dverí, ktorý pre Vás pripravujeme na 20.1.2017 o 13.00 hod. »

MSR Bratislava 2016

pridané: 09.05.2016

Majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár »

Mikolajki, Poľsko 2015

pridané: 17.12.2015

Majstrovstvá sveta jazz, modern, balet »

Imatrikulácie 2015

pridané: 28.10.2015

Prijímanie primy do Cechu tanečníkov a noc strávená na sále »

MSR Bratislava 2015

pridané: 10.06.2015

SHOW dance a Pohár jazz/modern »

Deň otvorených dverí - január 2015

pridané: 25.01.2015

Fotky z dňa otvorených dverí »

Vianočná besiedka 2014

pridané: 19.12.2014

Fotky z Vianočnej besiedky »

Mikolajki, Poľsko 2014

pridané: 17.12.2014

Majstrovstvá sveta jazz, modern, balet »

Deň otvorených dverí - november 2014

pridané: 30.11.2014

Fotky z dňa otvorených dverí »