PaedDr. Ľubica Rúčková

Vzdelanie:

 

 

 

Zamestnanie:

Aprobačné predmety:

 Triednictvo:

  Záľuby: