Mgr. Zuzana Šubjaková

VÝUČBA PREDMETU

Náboženská výchova

 

Vzdelanie

2000 – 2006 - Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta - ukončené magisterské štúdium v odbore Učiteľstvo  všeobecnovzdelávacích predmetov; kombinácia predmetov slovenský jazyk a literatúra - náboženská výchova
1996 – 2000 - SPŠ elektrotechnická Liptovský Hrádok - technické a informatické služby

 

Prax

2013 – súčasnosť - Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok
2006 – 2007 - ZŠ Východná – učiteľka  /slovenský jazyk a literatúra, náboženská  výchova, etická výchova, anglický jazyk/

 

Záľuby

rodina, cestovanie, turistika, divadlo, literatúra, ručné práce