PaedDr. Ľubica Rúčková

VÝUČBA PREDMETOV

Slovenský jazyk

Občianska náuka

Etická výchova

 

Vzdelanie

1976 - 1980 - Stredná pedagogická škola Seč, okr. Chrudim
1980 - 1985 - Pedagogická fakulta Nitra
1987 - 1988 - rigorózne štúdium­­- PaedDr.

 

Zamestnanie

1986 – 2008  SOU kožiarske, DOŠ, OA L. Mikuláš
2008 - 2011   DOM, a.s. L. Hrádok ,  asistentka
2011 - 2017   Súkromné tanečné konzervatórium L. Hrádok

 

Aprobačné predmety

slovenský jazyk a literatúra
občianska náuka
etická výchova

 

Triednictvo:

sekunda, sexta

 

Záľuby:

literatúra, umenie, filozofia, turistika, lyžovanie