RNDr. Erika Menkynová

VÝUČBA PREDMETU

Matematika

 

Vzdelanie

Gymnázium Fiľakovo
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského - učiteľstvo 2. cyklu s aprobáciou matematika - chémia

 

Pedagogická prax

SOU obchodné v Liptovskom Mikuláši
Dievčenská odborná škola v Liptovskom Mikuláši
Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši
Súkromné tanečné konzervatórium v Liptovskom Hrádku - výučba predmetu matematika

 

Iné pracovné kompetencie

Zástupkyňa riaditeľky školy