Mgr. Martina Kotyková

 

VÝUČBA PREDMETOV

Biológia, Chémia

Anatómia a fyziológia

 

Vzdelanie

1993 - 1997  Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš

1997 - 2002  Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Mgr. - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov špecializácia: biológia - chémia)

 

Pedagogická prax

2002 - 2012  Interný pedagóg  Základná škola s materskou školou Ľubeľa

2012 - 2017  Externý pedagóg  Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok