Mgr. Anna Jágerská

VÝUČBA PREDMETU

Anglický jazyk

Geografia

vedenie krúžku "Let´s speak english"

 

Vzdelanie

2001 - 2006   Evanjelické gymnázium Tisovec (bilingválne štúdium)
2006 - 2009   FF Prešov ( Bc. - odbor učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry)
2009   Eberhard Kärls Universität Tübingen Nemecko
2009 - 2011   FF Prešov ( Mgr. - odbor učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry)


Profesijné zameranie

2016  Učiteľ anglického jazyka STKLH Liptovský Hrádok
3/2016 - 6/2016 Učiteľ anglického jazyka Gymnázium Liptovský Hrádok
2015 - 2017   Učiteľ anglického a nemeckého jazyka InterTechnik s.r.o, Liptovský Mikuláš
2015 - 2016   Učiteľ anglického jazyka Tesla s.r.o., Lipt.Hrádok
2014 – 2015  Finančný analytik IBM Slovensko
2013 – 2014  Team Leader IBM Slovensko
2011 – 2013  Administrátor IBM Slovensko


Projekty a incitatívy

Založenie vzdelávacieho programu pre vedúcich pracovníkov firmy
Facilitátor kurzu kreatívne myslenie