Mgr. art. Peter Maťo, PhD.

 

VÝUČBA PREDMETOV

Teória a metodika tanca

Dejiny tanca a baletu

 

Profesionálne skúsenosti

Doktorand Divadelnej fakulty VŠMU, Bratislava.
Absolvent katedry divadelných štúdií VŠMU, Bratislava.
Publikačná činnosť v časopisoch Kød a Salto.


Jeho ústrednou témou sa stali súčasné autorské tanečné a perfomatívne projekty, v ktorých sa prelínajú multidruhové a interdruhové umenia vo výtvarno-mediálnej estetike 21. stor.


V minulosti sa venoval multidruhovej umeleckej interpretačnej, autorskej, libretistickej a režisérskej praxi v mnohých divadlách na Slovensku a v Čechách.

 

Zdroj: www.skke.sk