Mgr. art. Monika Caunerová, ArtD.

 

VÝUČBA PREDMETOV

Klasický tanec

Tanečná gymnastika

Moderný tanec

Tanec s partnerom

Koncertná a scénická prax