Mgr. Lenka Michalová

VÝUČBA PREDMETOV

Slovenský jazyk

Dejepis

Informatika

 

Vzdelanie

2016 – 2018: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Učiteľstvo histórie – slovenského jazyka a literatúry (Mgr.)
2013 – 2016: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, História –slovenský jazyk a literatúra (Bc.)
2012 – 2013: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biológia
2008 – 2012: Gymnázium, Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou

Profesijné zameranie

2018 – súčasnosť: učiteľ, Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok 
2014, 2015: animátor v detskom letnom tábore, CK AZAD

Dobrovoľníctvo

2018: Národné stretnutie mládeže (P18 – Prešov)
2016: Svetové dni mládeže v Krakove
2015: Národný pochod za život v Bratislave
2015: Národné stretnutie mládeže (P15 – Poprad)

Projekty a incitatívy

Založenie vzdelávacieho programu pre vedúcich pracovníkov firmy
Facilitátor kurzu kreatívne myslenie

Ďalšie schopnosti a zručnosti

2000 – 2008: tanečný odbor, Základná umelecká škola vo Vranove nad Topľou
2016: certifikovaný interdisciplinárny kurz Riešenie konfliktných a krízových situácií v školskej praxi (12 kreditov) – UPJŠ v Košiciach

Záujmy

Literatúra, história, komunikácia, fotografovanie, hudba, práca s deťmi.