Mgr. Václav Papež

VÝUČBA PREDMETOV

slovenský jazyk a literatúra

občianska náuka

náuka o spoločnosti

etická výchova

pedagogika

krúžok "Nebojme sa komunikovať"

 

VZDELANIE

2009 - 2014     Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie (Mgr.),

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2018 –2019    Redaktor pre oblasť zdravotníctva, SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.; editor portálu vZdravotnictve.sk, Bratislava,
2017 – 2018    Učiteľ slovenského jazyka a etiky, Gymnázium Frederica Garciu Lorcu (španielske bilingválne gymnázium), Hronská 3, Bratislava (ukončené adaptačné vzdelávanie),
2015 –  2016    Korektor, Petit Press, a.s. (korekcie záverečných prác doteraz),
2008 - 2014        Dobrovoľník, člen predsedníctva, animátor voľného času, terénny pracovník so znevýhodnenými osobami, lektor tvorivej dramatiky v o.z. Minibodka,

 

ÚSPECHY

•    Cena primátora mesta Liptovský Hrádok, literárny festival KongenScript 2019
•    Hlavná cena, literárny festival KongenScript 2017,
•    Publikovanie poézie v literárnom časopise Dotyky, číslo 3/2019, ročník XXXII.,
•    Blogovanie v Denníku N (2015-2017) < https://dennikn.sk/autor/vach/ >,
•    Doslov do zbierky poézie: Marika Smoroňová, 2016, Asi zo mňa nikdy nebude sexbomba. ISBN: 9788081281648 < http://www.martinus.sk/?uItem=241386>,
•    Výhra v kategórii Divadlo poézie (Hviezdoslavov Kubín) v krajskej prehliadke s kolektívom pri ZUŠ v Liptovskom Hrádku (2009),
•    Cena za mužský herecký výkon v regionálnej súťaži Liptovská ochotnícka scéna (2008),
•    Špeciálna cena primátora mesta Námestovo za divadelnú hru Mirandolina (člen hereckého kolektívu), s touto istou hrou bol divadelný súbor pri ZUŠ v Liptovskom Hrádku pozvaný ako špeciálny hosť na Scénickú žatvu (2008),