Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok
10. 11. 2017 pozývame všetkých záujemcovia na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, podrobnosti čoskoro

Pedagógovia

Pedagogický zbor Súkromného tanečného konzervatória tvoria plne kvalifikovaní pedagógovia, splňujúci požiadavky na vzdelanie v súlade s legislatívnymi normami SR. Títo pedagógovia zabezpečujú odborné vzdelanie žiakov. Okrem toho sa žiakom venujú externe viacerí odborníci a renomovaní choreografi zo Slovenska i zahraničia formou nepravidelných workshopov.

Súkromné tanečné konzervatórium je škola rodinného typu, rešpektujúca psychickú nezrelosť malých žiakov. Každý učiteľ, psychológ aj vychovávateľ, je pre žiakov osoba, poskytujúca im pocit istoty a bezpečia.
 

Pedagógovia odborných predmetov:

 • Mgr. art. Monika Caunerová, ArtD. - klasický tanec, tanečná gymnastika, tanec s partnerom, koncertná a scénická prax
 • Mgr. art. Simona Dikaszová - ľudový tanec
 • Bc. Zuzana Granátová - klasický tanec, koncertná a scénická prax, tanečná gymnastika
 • Mgr. Magdaléna Jurčová - hudobná výchova, hra na klavíri
 • Miroslav Kasprzyk - herecká výchova
 • Mgr. art. Peter Maťo, ArtD. - teória a metodika tanca, dejiny tanca a baletu
 • Jana Nagyová - maskovanie
 • Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD. - tanečná gymnastika, koncertná a scénická prax, klasický tanec, teória a metodika tanca, pedagogika, pedagogická a umelecká prax
 • Anna Plešková - klasický tanec, koncertná a scénická prax
 • Bc. Miroslava Poloncová - klasický tanec, tanečná gymnastika, koncertná a scénická prax, modrný tanec
 • PaedDr. Anna Vlčeková - dejiny hudby
   

Pedagógovia všeobecnovzdelávacích predmetov:

 • Mgr. Anna Jágerská - anglický jazyk
 • Ing. Jana Klementová - praktická ekonomika
 • Mgr. Martina Kotyková - biológia, chémia, anatómia a fyziológia
 • Mgr. Michal Kubaský - informatika
 • Mgr. Zuzana Majchútová - dejepis, francúzsky jazyk
 • RNDr. Erika Menkynová - matematika
 • Mgr. art. Jana Nováková - výtvarná výchova
 • PaedDr. Ľubica Rúčková - slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, etická výchova, náuka o spoločnosti, psychológia, pedagogický seminár
 • Mgr. Zuzana Šubjaková - slovenský jazyk a literatúra, geografia, náboženská výchova, pedagogika, psychológia
 • PaedDr. Anna Vlčeková - fyzika
   

Hosťujúci pedagógovia:

 • Pavol Ďumbala - dlhoročný šéf baletu Štátnej opery v Prahe, zakladateľ baletnej prípravky Terpsichoré v Prahe
 • Pavlína Ďumbalová - riaditeľka baletnej prípravky Terpsichoré v Prahe
 • Mgr. art. Igor Holováč - baletný majter SND
 • Lidija Pavlovic - strategická poradkyňa a pedagóg prvej akadémie baletu v Srbsku

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

pridané: 03.11.2017

Pozývame piatakov, ktorí sa chcú profesionálne venovať tancu na náš Deň otvorených dverí, ktorý pre Vás pripravujeme na 20.1.2017 o 13.00 hod. »

MSR Bratislava 2016

pridané: 09.05.2016

Majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár »

Mikolajki, Poľsko 2015

pridané: 17.12.2015

Majstrovstvá sveta jazz, modern, balet »

Imatrikulácie 2015

pridané: 28.10.2015

Prijímanie primy do Cechu tanečníkov a noc strávená na sále »

MSR Bratislava 2015

pridané: 10.06.2015

SHOW dance a Pohár jazz/modern »

Deň otvorených dverí - január 2015

pridané: 25.01.2015

Fotky z dňa otvorených dverí »

Vianočná besiedka 2014

pridané: 19.12.2014

Fotky z Vianočnej besiedky »

Mikolajki, Poľsko 2014

pridané: 17.12.2014

Majstrovstvá sveta jazz, modern, balet »

Deň otvorených dverí - november 2014

pridané: 30.11.2014

Fotky z dňa otvorených dverí »