Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok

Pedagógovia

Pedagogický zbor Súkromného tanečného konzervatória tvoria plne kvalifikovaní pedagógovia, splňujúci požiadavky na vzdelanie v súlade s legislatívnymi normami SR. Títo pedagógovia zabezpečujú odborné vzdelanie žiakov. Okrem toho sa žiakom venujú externe viacerí odborníci a renomovaní choreografi zo Slovenska i zahraničia formou nepravidelných workshopov.

Súkromné tanečné konzervatórium je škola rodinného typu, rešpektujúca psychickú nezrelosť malých žiakov. Každý učiteľ, psychológ aj vychovávateľ, je pre žiakov osoba, poskytujúca im pocit istoty a bezpečia.
 

Pedagógovia odborných predmetov:

 • Mgr. art. Monika Caunerová, ArtD. - klasický tanec, tanečná gymnastika, tanec s partnerom, koncertná a scénická prax
 • Mgr. art. Simona Dikaszová - ľudový tanec
 • Bc. Zuzana Granátová - klasický tanec, koncertná a scénická prax, tanečná gymnastika
 • Mgr. Magdaléna Jurčová - hudobná výchova, hra na klavíri
 • Miroslav Kasprzyk - herecká výchova
 • Mgr. art. Peter Maťo, ArtD. - teória a metodika tanca, dejiny tanca a baletu
 • Jana Nagyová - maskovanie
 • Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD. - tanečná gymnastika, koncertná a scénická prax, klasický tanec, teória a metodika tanca, pedagogika, pedagogická a umelecká prax
 • Anna Plešková - klasický tanec, koncertná a scénická prax
 • Bc. Miroslava Poloncová - klasický tanec, tanečná gymnastika, koncertná a scénická prax, modrný tanec
 • PaedDr. Anna Vlčeková - dejiny hudby
   

Pedagógovia všeobecnovzdelávacích predmetov:

 • Mgr. Anna Jágerská - anglický jazyk
 • Ing. Jana Klementová - praktická ekonomika
 • Mgr. Martina Kotyková - biológia, chémia, anatómia a fyziológia
 • Mgr. Michal Kubaský - informatika
 • Mgr. Zuzana Majchútová - dejepis, francúzsky jazyk
 • RNDr. Erika Menkynová - matematika
 • Mgr. art. Jana Nováková - výtvarná výchova
 • PaedDr. Ľubica Rúčková - slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, etická výchova, náuka o spoločnosti, psychológia, pedagogický seminár
 • Mgr. Zuzana Šubjaková - slovenský jazyk a literatúra, geografia, náboženská výchova, pedagogika, psychológia
 • PaedDr. Anna Vlčeková - fyzika
   

Hosťujúci pedagógovia:

 • Pavol Ďumbala - dlhoročný šéf baletu Štátnej opery v Prahe, zakladateľ baletnej prípravky Terpsichoré v Prahe
 • Pavlína Ďumbalová - riaditeľka baletnej prípravky Terpsichoré v Prahe
 • Mgr. art. Igor Holováč - baletný majter SND
 • Lidija Pavlovic - strategická poradkyňa a pedagóg prvej akadémie baletu v Srbsku

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

pridané: 03.11.2017

Pozývame piatakov, ktorí sa chcú profesionálne venovať tancu na náš Deň otvorených dverí, ktorý pre Vás pripravujeme na 20.1.2017 o 13.00 hod. »

MSR Bratislava 2016

pridané: 09.05.2016

Majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár »

Mikolajki, Poľsko 2015

pridané: 17.12.2015

Majstrovstvá sveta jazz, modern, balet »

Imatrikulácie 2015

pridané: 28.10.2015

Prijímanie primy do Cechu tanečníkov a noc strávená na sále »

MSR Bratislava 2015

pridané: 10.06.2015

SHOW dance a Pohár jazz/modern »

Deň otvorených dverí - január 2015

pridané: 25.01.2015

Fotky z dňa otvorených dverí »

Vianočná besiedka 2014

pridané: 19.12.2014

Fotky z Vianočnej besiedky »

Mikolajki, Poľsko 2014

pridané: 17.12.2014

Majstrovstvá sveta jazz, modern, balet »

Deň otvorených dverí - november 2014

pridané: 30.11.2014

Fotky z dňa otvorených dverí »