Poplatky za štúdium

Školné:

50,- EUR / mesiac

(zahŕňa poplatok do Tanečného klubu Jessy, štartovné na súťažiach, služby maséra, saunu a školské tričko)

Ubytovanie v študentskom domove: 35,- € / mesiac

Strava v študentskom domove

(raňajky, večere)

2,- € / deň
Obed (jedáleň ZŠ Hradná): 1,11 € / deň