Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok

Predmety

Žiak Súkromného tanečného konzervatória získava vzdelanie v nasledujúcich vzdelávacích predmetoch:

 

Praktické predmety:

 • klasický tanec (1.-8. ročník)
 • moderný tanec (2.-8. ročník)
 • ľudový tanec (5.-7. ročník)
 • charakterový tanec (3.-7. ročník)
 • tanec s partnerom (5.-8. ročník)
 • tanečná gymnastika (1.-3. ročník)
 • koncertná a scénická prax (2.-8. ročník)
 • šerm (8. ročník)
 • herecká výchova (5. ročník)
 • maskovanie (5. ročník)
 • hra na klavíri (2.-4. ročník)
 • pedagogicko-umelecká prax (7. ročník)
 • vyučovacia prax (8. ročník)

 

Teoretické predmety všeobecné:

 • slovenský jazyk a literatúra (1.-8. ročník)
 • anglický jazyk a literatúra (1.-8. ročník)
 • matematika (1.-4. ročník)
 • informatika (1.-6. ročník)
 • fyzika (1.-4. ročník)
 • chémia (1.-4. ročník)
 • biológia (1.-4. ročník)
 • anatómia a fyziológia (5. ročník)
 • geografia (1.-4. ročník)
 • dejepis (1.-5. ročník)
 • občianska náuka (1.-4. ročník)
 • náuka o spoločnosti (7.-8. ročník)
 • výtvarná výchova (1.-2. ročník)
 • hudobná výchova (1.-3. ročník)
 • etická výchova (1.-6. ročník)
 • náboženská výchova (1.-6. ročník)

Teoretické predmety odborné:

 • dejiny tanca a baletu (5.-8. ročník)
 • dejiny hudby (5.-8. ročník)
 • dejiny divadla (6. ročník)
 • teória a metodika tanca (5.-8. ročník)
 • pedagogika (6. ročník)
 • psychológia (6. ročník)
 • praktická ekonomika (1.-3. ročník sš)

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

pridané: 03.11.2017

Pozývame piatakov, ktorí sa chcú profesionálne venovať tancu na náš Deň otvorených dverí, ktorý pre Vás pripravujeme na 20.1.2017 o 13.00 hod. »

MSR Bratislava 2016

pridané: 09.05.2016

Majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár »

Mikolajki, Poľsko 2015

pridané: 17.12.2015

Majstrovstvá sveta jazz, modern, balet »

Imatrikulácie 2015

pridané: 28.10.2015

Prijímanie primy do Cechu tanečníkov a noc strávená na sále »

MSR Bratislava 2015

pridané: 10.06.2015

SHOW dance a Pohár jazz/modern »

Deň otvorených dverí - január 2015

pridané: 25.01.2015

Fotky z dňa otvorených dverí »

Vianočná besiedka 2014

pridané: 19.12.2014

Fotky z Vianočnej besiedky »

Mikolajki, Poľsko 2014

pridané: 17.12.2014

Majstrovstvá sveta jazz, modern, balet »

Deň otvorených dverí - november 2014

pridané: 30.11.2014

Fotky z dňa otvorených dverí »