Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok

Prijímacie skúšky


Základné údaje k prijímacím skúškam pre rok 2016/2017:

 

Dátum:  21. jún 2016

Miesto: Súkromné tanečné konzervatórium, Hradná 340, Liptovský Hrádok

Štúdium: osemročné, ukončené maturitnou a absolventskou skúškou

Počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka: 15


Časový harmonogram:

9.00-9.30 príchod uchádzačov o štúdium

10.00 začiatok prijímacích skúšok
 

Obsah skúšok:

  1. kolo – skúška dispozícii a fyzických proporcií (zisťovanie proporcionálnych anatomických a fyziologických kritérií vzrastu dieťaťa, estetický a scénický vzhľad, celková stavba tela, zisťovanie potrebnej telesnej a pohybovej dispozície, anatomicko–fyziologických daností na tanec)
  2. kolo – preskúšanie z džezového tanca, ľudového tanca a rytmiky
  3. kolo – tanečná improvizácia (skúšanie pohotovosti, vnímavosti, muzikálnosti a tanečná improvizácia adeptov štúdia)
  4. kolo – pohovor s uchádzačmi o štúdium

Vo všetkých troch kolách môže žiak získať spolu 90 bodov, pričom minimálny počet bodov potrebných na prijatie je 63. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na nástenke školy najneskôr 3 hodiny po ich skončení.
 

Všeobecné podmienky prijatia:

Na vzdelávanie do prvého ročníka sa prijímajú uchádzači, ktorí úspešne ukončili piaty ročník základnej školy, splnili podmienky prijímacieho konania a ktorých zdravotný stav odpovedá požadovaným zdravotným kritériám.

Podmienkou na prijatie je:

a. doklad od lekára, potvrdzujúci zdravotnú spôsobilosť k danému typu štúdia.
b. vyplnená prihláška, ktorú zašle príslušná základná škola


Kontakt:

Mgr.art Eva Ohraďanová, riaditeľka školy - 0915 836148
Alena Majeríková, manažér školy - 0948 465305
 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

pridané: 03.11.2017

Pozývame piatakov, ktorí sa chcú profesionálne venovať tancu na náš Deň otvorených dverí, ktorý pre Vás pripravujeme na 20.1.2017 o 13.00 hod. »

MSR Bratislava 2016

pridané: 09.05.2016

Majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár »

Mikolajki, Poľsko 2015

pridané: 17.12.2015

Majstrovstvá sveta jazz, modern, balet »

Imatrikulácie 2015

pridané: 28.10.2015

Prijímanie primy do Cechu tanečníkov a noc strávená na sále »

MSR Bratislava 2015

pridané: 10.06.2015

SHOW dance a Pohár jazz/modern »

Deň otvorených dverí - január 2015

pridané: 25.01.2015

Fotky z dňa otvorených dverí »

Vianočná besiedka 2014

pridané: 19.12.2014

Fotky z Vianočnej besiedky »

Mikolajki, Poľsko 2014

pridané: 17.12.2014

Majstrovstvá sveta jazz, modern, balet »

Deň otvorených dverí - november 2014

pridané: 30.11.2014

Fotky z dňa otvorených dverí »