Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok

Spôsob vyučovania

Hlavný odbor štúdia a jednotlivé odborné umelecké a pedagogicko-umelecké predmety sa vyučujú individuálne, skupinovo alebo kolektívne.

  • Individuálne vyučovanie znamená vyučovanie 1 žiak a 1 pedagóg, prípadne dvaja pedagógovia (pedagóg študijného odboru a korepetítor)
  • Skupinové vyučovanie sa podľa predmetov vyučuje v skupine 6 – 10 žiakov
  • Kolektívne vyučovanie je vyučovanie žiakov viacerých ročníkov toho istého odboru štúdia (koncertná a scénická prax)

 

Súčasťou vzdelávacieho procesu sú aj umelecké produkcie podľa požiadaviek hlavného odboru štúdia (interné a verejné koncerty, súťaže, domáce i medzinárodné výmenné prezentácie a umelecké produkcie)

 

Všeobecné predmety sa vyučujú blokovo, čo je zárukou menšieho domáceho zaťaženia. Aj keď majú žiaci v jeden deň aj 8 hodín, v skutočnosti sa musia pripravovať len na 3 predmety. Výnimočné je aj prepojenie učebnej látky medzi jenotlivými predmetmi. Učitelia na začiatku každého roka pripravujú učebnú látku tak, aby sa rovnaká tematika preberala na rôznych predmetoch v rovnakom čase.

Vyučovanie neprebieha len v učebni. Keď to počasie dovolí, neraz sa žiaci s učiteľom presunú k blízkemu jazierku, do arboréta alebo na dvor.

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

pridané: 03.11.2017

Pozývame piatakov, ktorí sa chcú profesionálne venovať tancu na náš Deň otvorených dverí, ktorý pre Vás pripravujeme na 20.1.2017 o 13.00 hod. »

MSR Bratislava 2016

pridané: 09.05.2016

Majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár »

Mikolajki, Poľsko 2015

pridané: 17.12.2015

Majstrovstvá sveta jazz, modern, balet »

Imatrikulácie 2015

pridané: 28.10.2015

Prijímanie primy do Cechu tanečníkov a noc strávená na sále »

MSR Bratislava 2015

pridané: 10.06.2015

SHOW dance a Pohár jazz/modern »

Deň otvorených dverí - január 2015

pridané: 25.01.2015

Fotky z dňa otvorených dverí »

Vianočná besiedka 2014

pridané: 19.12.2014

Fotky z Vianočnej besiedky »

Mikolajki, Poľsko 2014

pridané: 17.12.2014

Majstrovstvá sveta jazz, modern, balet »

Deň otvorených dverí - november 2014

pridané: 30.11.2014

Fotky z dňa otvorených dverí »