Naše úspechy

Výsledky súťaže NÁDEJ BALETU 2019

 

KATEGÓRIA A
1. miesto        Miroslava Nina Gajdošová (4.ročník)    
3. miesto        Ema Macková (3. ročník)    
4. miesto        Antonín Zdráhal (3. ročník)    

KATEGÓRIA B
2. miesto        Katarína Krupičková (7. ročník)
4. miesto        Viktória Mäsiarová (7. ročník)        

ŠPECIÁLNE OCENENIA
Prémia za najosobitejší interpretačný výkon - Katarína Krupičková        
Prémia za choreografiu - Margaréta Štofčíková za choreografiu MAŇUŠKY A KURIATKA

Maturitné skúšky sme úspešne zvládli

 

Dokázali sme to. Nielenže sme úspešne zvládli maturitné skúšky, ale vo výsledkoch sme obstáli na vynikajúcom 1. mieste v okrese a zároveň 2. najlepšom mieste v Žilinskom Samosprávnom Kraji v maturitnej skúške z anglického jazyka (úroveň B1).

Maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry sa nám podarilo vybojovať na 4. najlepšie miesto v okrese spomedzi všetkých stredných škôl a gymnázií. Nemalú zásluhu na tomto úspechu majú samozrejme aj naši učitelia.
       

 

LIPTOVSKÉ DIVADLO TANCA

 

Vybraní študenti STK účinkujú v inscenáciách Liptovského divadla tanca:
PRA(c)H, HRAČKY a najnovšie aj v pripravovanej inscenácii ROZPRÁVKY.
Prvú inscenáciu LDT vytvoril jej choreograf a režisér Radoslav Piovarči.
V prvej inscenácii účinkovali len tanečníci z nášho konzervatória.

Všetky ostatné inscenácie však už vznikajú ako otvorené interpretačné možnosti pre študentov všetkých konzervatórií Slovenska. Účinkovanie našich študentov v tanečných inscenáciách LDT preto nie je samozrejmosťou, ale úspechom a veľkou príležitosťou každého z nich.

SÚŤAŽ NÁDEJ BALETU 2017

 

13. - 16. Februára 2017 sa uskutočnila súťaž NÁDEJ BALETU 2017 v Liptovskom Hrádku

Ocenenia získali:
3. miesto v kategórii "A" – Katarína Krupičková
Prémia za najlepšiu choreografiu – Jakub Slovák
Prémia za najosobitejšiu interpretáciu – Viktória Viola Tekeľová
Čestné uznanie – Matej Lehotský

Z celkových 9 ocenení, si až 8 odniesli naši študenti

Celoslovenská súťaž konzervatórií v modernom tanci PRIESTOR PRE TALENT 2016
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 8. 11. 2016

V kategórii do 16 rokov:
1. miesto - Jakub Slovák,
2. miesto - Zuzana Trojáková,
3. miesto - Dávid Dubjel,
cena poroty - Viktória Viola Tekeľová

V kategórii nad 16 rokov:
1. miesto - Kristína Kollárová,
3. miesto - Filip Martinský,
cena poroty - Katarína Fulková
Absolútny víťaz súťaže - Kristína Kollárová

1 2