Vedenie školy

Mgr. art. Eva Ohraďanová ArtD.
zriaďovateľka, riaditeľka
0915 836 148

riaditel@stklh.sk

 

RNDr. Erika Menkynová

zástupkyňa riaditeľky
0908 906 531

emenkynova@azet.sk

 

Alena Majeríková

manažérka
0948 465 305

info@stklh.sk

Mgr. Miroslav Mahdal

marketingový a ogranizačný manažér školy
0948 200 485

manazer@stklh.sk