Kontakty na zamestnancov

Meno
Funkcia
Kontakt
Mgr.art. Eva Ohraďanová ArtD.
riaditeľka školy
RNDr. Erika Menkynová
zástupkyňa riaditeľky školy, tiedna učiteľka
emenkynova@azet.sk
Mgr.art. Michal Baláž
triedny učiteľ
Mgr. Anna Jágerská
triedna učiteľka
Mgr. Magdaléna Jurčová
učiteľka
Miroslav Kasprzyk
učiteľ
Ing. Jana Klementová
učiteľka
Mgr. Martina Kotyková
učiteľka
kotykova.martina@gmail.com
Mgr. Michal Kover
učiteľ
Andrej Krištof, dis.art.
učiteľ
Alena Laučíková
učiteľka
alaucikova@gmail.com
Mgr. Zuzana Majchútová
učiteľka
zmajchutova@gmail.com
Miroslav Navrátil
učiteľ
Mgr. Václav Papež
triedny učiteľ
vaclavvach.papez@gmail.com
Mgr.art. Miroslava Poloncová
učiteľka
Dipl. prof. Lidija Rakočević
učiteľka
PaedDr. Ľubica Rúčková
učiteľka
Mgr. Aneta Škovranová
učiteľka
Mgr. Zuzana Šubjaková
učiteľka
RNDr. Milan Tokár
učiteľ
Ľubica Uličná
učiteľka
Ing. Jaroslav Zahradník
učiteľ
Mgr.art. Simona Ondreáš Dikaszová
učiteľka- aktuálne na materskej dovolenke
Mgr. art. Zuzana Granátová
učiteľka- aktuálne na materskej dovolenke
Alena Majeríková
manažérka STK
Späť na hlavnej kontakty