Priestory školy

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v dvoch budovách, pričom všetky priestory školy sú materiálne a priestorovo výborne vybavené.

 

V budove Sokolovne sú priestory pre odborné predmety – tri tanečné sály o rozlohe 130 m2, 100 m2 a 80 m2, tri šatne, učebňa, zborovňa, kancelária manažmentu, sociálne zariadenia a sklady kostýmov a rekvizít. Všetky tanečné sály sú zariadené zrkadlovými stenami, tanečnou podlahovou krytinou grabolett a kvalitnou zvukovou aparatúrou s CD, MP3 a MP4 prehrávačmi. K dispozícii sú rebriny, veľké fit lopty, malé overbally, vankúše, masážne loptičky, balančné podložky bosu, končatinové závažia a iné učebné pomôcky.  

V budove „Domčeka“  bezprostredne susediaceho s budovou Sokolovne, prebieha všeobecné aj odborné teoretické vyučovanie. V budove sú tri plne vybavené učebne, počítačová učebňa, kancelária zástupkyne riaditeľky, zborovňa, kuchynka a sociálne zariadenia. Škola disponuje kvalitnou audiovizuálnou technikou, interaktívnymi tabuľami a mobilnou tabletovou učebňou.

Všetky priestory vytvárajú pocit rodinnej atmosféry, sú vymaľované a zariadené podľa harmonizujúcich nastavení feng-shuei.

 

Tanečné sály