Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

správa