Prijímacie skúšky

Tvoja cesta začína TU

do 16.4.2021

Termín podania prihlášok

5. 5. 2021 o 10:00 hod.

príchod uchádzačov o štúdium od 9:30

Termín prijímacích skúšok

3 hodiny po skončení skúšok
Vyhlásenie výsledkov

Štúdium v kocke

Ponúkame len jeden odbor. V sústredenosti je sila.

Názov odboru

Kód odboru

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Zpôsob ukončenia

Počet prijímaných žiakov

Prijímacie

skúšky

Potvrdenie lekára

Tanečné konzervatorium

8227Q01

denná

8

maturita s absolventskou skúškou

15

4kolová prijímacia skúška

V troch bodovaných kolách môže žiak získať spolu 90 bodov, pričom minimálny počet bodov potrebných na prijatie je 63.

1. kolo

skúška dispozícii a fyzických proporcií

2. kolo

preskúšanie z džezového tanca, ľudového tanca a rytmiky

3. kolo

tanečná improvizácia (skúšanie pohotovosti, vnímavosti, muzikálnosti a tanečná improvizácia adeptov štúdia)

4. kolo

osobný pohovor s uchádzačmi o štúdium
Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na nástenke školy najneskôr 3 hodiny po ich skončení.

Všeobecné podmienky prijatia

Na vzdelávanie do prvého ročníka sa prijímajú uchádzači, ktorí úspešne ukončili piaty ročník základnej školy, splnili podmienky prijímacieho konania a ktorých zdravotný stav odpovedá požadovaným zdravotným kritériám.

Podmienkou na prijatie je doklad od lekára, potvrdzujúci zdravotnú spôsobilosť k danému typu štúdia a vyplnená prihláška, ktorú zašle príslušná základná škola.

Image

Kde nás najdete?

Kam posielať prihlášky?


Súkromné tanečné konzervatórium
Hradná 340
033 01  Liptovský Hrádok


Máte otázky?


Mgr. art. Eva Ohraďanová ArtD.
riaditeľka
0915 836 148
riaditel@stklh.sk

Alena Majeríková
manažérka školy
0948465305
info@stklh.sk


Stále nemáš jasno?

Príď sa pozrieť na deň otvorených dverí
Zisti najbližší termín