Na koho sme hrdí

Naši absolventi


Image

Monika Juricová, DiS. art.

PdF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
absolventka 2019

Po vyštudovaní Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku som sa rozhodla ísť pedagogickým smerom. Nastúpila som na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde študujem predškolskú a elementárnu pedagogiku. V rámci terajšieho štúdia pôsobím ako tanečníčka v Univerzitnom folklórnom súbore Mladosť. Štúdium v Liptovskom Hrádku mi pomohlo osamostatniť sa a viedlo ma k zodpovednosti, cieľavedomosti, pracovitosti a disciplíne. Táto škola mi dala do života veľmi veľa a teraz viem, že bola tou správnou voľbou.
Image

Katarína Fulková, DiS. art.

PdF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
absolventka 2019

Po vyštudovaní STK v Liptovskom Hrádku som nastúpila na univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa venujem štúdiu predškolskej a elementárnej pedagogiky. Popri štúdiu si však privyrábam športovým poradenstvom, príležitostne tancujem a aktívne sa venujem oblasti fitness. Súkromné tanečné konzervatórium mi ukázalo neuveriteľné možnosti, naučilo ma disciplíne, trpezlivosti, schopnosti prezentácie a tvrdej práci. Počas štúdia na tejto škole som prežila najproduktívnejších 8 rokov môjho života, za ktoré som veľmi vďačná.
Image

Ozette Zuleika Elfine Poklemba de Vaux, DiS. art.

Queen Margaret University v Edinburghu (Škótsko)
absolventka 2019

Čas ktorý som prežila počas štúdia v Súkromnom tanečnom konzervatóriu v Liptovskom Hrádku bol nádherný. Boli to krásne roky, kedy som spoznala mojich úžasných spolužiakov a mala šancu študovať tanec. Popritom som sa aj naučila úplne nový jazyk. Školu som absolvovala s úsmevom na tvári a momentálne študujem Dramatické umenie na Queen Margaret University v Edinburghu.
Image

Silvia Orfánusová, DiS. art.

Študentka HAMU Praha a interpretka
absolventka 2019

Po absolvovaní konzervatória som nastúpila na Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Nasledujúci rok ma prijali na Akadémii múzických umění v Prahe a taktiež som začala tancovať v pražských muzikáloch ako napr. v muzikáli Tarzan a Robinson Crusoe. Na konzervatóriu som sa naučila pestrej škále tanečných štýlov, vďaka ktorým sa zo mňa stal všestranný tanečník.
Image

Viktória Viola Tekeľová, DiS. art.

Študentka ABPU v Linzi (Rakúsko)
absolventka 2019

Po štúdiu na Súkromnom tanečnom konzervatóriu v Liptovskom Hrádku som bola prijatá na Anton Bruckner PrivatUnivesität v Rakúskom Linzi. Konzervatórium v Liptovskom Hrádku mi dalo veľa pestrých skúseností v tanečnom a osobnom živote, vďaka ktorým som dnes šťastná aj v zahraničí.
Image

Kristína Kollárová, DiS. art.

Anton Bruckner Privatuniversität v Linzi (Rakúsko)
absolventka 2019

Po vyštudovaní Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku som bola prijatá na Privátnu univerzitu Antona Brucknera v Rakúskom meste Linz. Konzervatórium mi dalo veľa skúseností, ktoré mi slúžia ako základ „domu“ na ktorom môžem začať pristavovať a skrášľovať mnohé detaily.
Image

Jakub Slovák, DiS. art.

AMU Praha, interpret

absolvent 2020


Po ukončení štúdia na STK LH som sa začal živiť ako umelec na voľnej nohe a pridal sa  k ambicióznej skupine mladých umelcov Dočasná company. Začínám sa tiež venovať vlastnej tvorbe. V Prahe pôsobím aj v zoskupení Cirk la Putyka. Štúdium na konzervatóriu mi pomohlo stať sa osobitým a konkurencieschopným tanečným interpretom.

Image

Margaréta Štofčíková, DiS. art.

VŠMU Bratislava

absolventka 2020


Po absolvovaní STK v Liptovskom Hrádku som nastúpila na Vysokú školu múzických umení v Bratislave, odbor choreografia.  Popri štúdiu sa venujem aj vlastnej tvorbe. Spolu s Jakubom Slovákom sme vytvorili pre Liptovské divadlo tanca inscenáciu Čakanie...NA?...Keď?!

Image

Zuzana Trojáková, DiS. art.

interpretka

absolventka 2020


Image

Katarína Krupičková, DiS. art.

Študenta ABPU v Linzi ( Rakúsko)

absolventka 2021

Image

Viktória Mäsiarová, DiS. art.

Študentka (Taliansko)

absolventka 2021

Image

Natália Taráčová, DiS. art.

absolventka 2021