Pedagogický klub

Výstupy z krúžkov:

 

Zápisnice z činnosti Pedagogického klubu:

01-zapisnica pedag.klub 24.09.2020

02-pedagogický klub 29.09.2020

03-pedagogický klub 07.10.2020

04-pedagogický klub 21.10.2020

05-pedagogický klub 04.05.2021

06-pedagogický klub 18.05.2021

07-pedagogický klub 10.06.2021

08-pedagogický klub 24.06.2021

09-pedagogický klub 09.09.2021

10-pedagogický klub 24.09.2021

11-pedagogický klub 08.10.2021

12-pedagogický klub 22.10.2021

13-pedagogický klub 05.11.2021

14-pedagogický klub 19.11.2021

15-pedagogický klub 03.12.2021

16-pedagogický klub 14.01.2022

17-pedagogický klub 21.01.2022

18-pedagogický klub 18.02.2022

19-pedagogický klub 25.02.2022

20-pedagogický klub 07.03.2022

21-pedagogický klub 25.03.2022

22-pedagogický klub 01.04.2022

23-pedagogický klub 22.04.2022

24-pedagogický klub 06.05.2022

25-pedagogický klub 13.05.2022

26-pedagogický klub 03.06.2022

27-pedagogický klub 10.06.2022