Image

Tím pedagógov

riaditeľka konzervatória

Mgr.art. Eva Ohraďanová ArtD.

riaditeľka školy

teória a metodika tanca, pedagogický seminár, klasický tanec

Image

RNDr. Erika Menkynová

zástupkyňa riaditeľky, triedna učiteľka

matematika
Image

Dipl. prof. Lidija Rakočević

učiteľka

klasický tanec, tanec s partnerom, koncertná a scénická prax
Image

Mgr. Anna Jágerská

triedna učiteľka

anglický jazyk, geografia, vedenie krúžku "Let´s speak english
  Image

  Mgr. Václav Papež

  triedny učiteľ

  slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, náuka o spoločnosti, etická výchova, psychológia, vedenie krúžku "Nebojme sa komunikovať"
  • Detail učiteľa
  Image

  PaedDr. Ľubica Rúčková

  učiteľka

  slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, vedenie krúžku "Maturita s úsmevom"
  Image

   Michaela Králiková, Dis. art.

  učiteľka

  moderný tanec
  Image

  Mgr.art. Simona Ondreáš Dikaszová

  učiteľka

  ľudový tanec

  Cosmina Maria Zaharia

  Mgr. art. Cosmina Maria Zaharia

   učiteľ

  klasický tanec, koncertná a scénická prax, charakterový tanec

  Image

  Mgr. art. et Mgr. Jozef Vaľo

  učiteľ

  moderný tanec

  Image

  Miroslav Kasprzyk

  učiteľ

  herecká výchova
  Image

  Mgr. art. Zuzana Granátová

  učiteľka

  momentálne na materskej dovolenke
   Image

   Mgr. Michal Kövér

   učiteľ

   charakterový tanec
  Image

  Mgr. art. Igor Holováč

  učiteľ

  odborný umelecký seminár

  • Detail učiteľa
   • Eva Gajdošová

    Mgr. art. Eva Gajdošová 

    učiteľka

    dejiny tanca a baletu, dejiny divadla

    • Detail učiteľa
     Image

     Mgr. Martina Kotyková

     učiteľka

     biológia, chémia, anatómia a fyziológia
     • Detail učiteľa
     • Image

      Alena Laučíková

      učiteľka

      hra na klavíri
       Image

       Ing. Jana Klementová

       učiteľka

       praktická ekonomika
       • Detail učiteľa | bude doplnené
       Image

       RNDr. Milan Tokár

       učiteľ

       matematika, fyzika
       Image

       Ľubica Uličná

       učiteľka

       výtvarná výchova

       Starostlivosť o študentov


       hlavná vychovávateľka

       Bc. Marta Kalakajová

       Vychovávateľka

       Obráť sa na mňa s akýmkoľvek problémom.

       E-mail: marta0411@gmail.com
       Telefón: 0907 956 008
       Konzultácie podľa potreby