Image

Tím pedagógov

riaditeľka konzervatória

Mgr.art. Eva Ohraďanová ArtD.

riaditeľka školy

teória a metodika tanca, pedagogický seminár, klasický tanec

Image

RNDr. Erika Menkynová

zástupkyňa riaditeľky, triedna učiteľka

matematika
Image

Dipl. prof. Lidija Rakočević

učiteľka

klasický tanec, tanec s partnerom, koncertná a scénická prax
Image

Mgr. Anna Timková

triedna učiteľka

anglický jazyk, geografia, vedenie krúžku "Let´s speak english
  Image

  Mgr. Václav Papež

  triedny učiteľ

  slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, náuka o spoločnosti, etická výchova, psychológia, vedenie krúžku "Nebojme sa komunikovať"
  • Detail učiteľa
  Image

  PaedDr. Ľubica Rúčková

  učiteľka

  slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, vedenie krúžku "Maturita s úsmevom"
  Image

  Yana Torshylova 

  učiteľka

  klasický tanec

  Image

  Mgr.art. Simona Ondreáš Dikaszová

  učiteľka

  ľudový tanec

  Image

  Pavel Torshilov 

   učiteľ

  klasický tanec, koncertná a scénická prax, charakterový tanec

  Image

  Mgr. art. et Mgr. Jozef Vaľo

  učiteľ

  moderný tanec

  Image

  Mgr. art. Igor Holováč

  učiteľ

  odborný umelecký seminár

  Image

  Bc. Hana Vidová

  učiteľka

  moderný tanec

   Eva Gajdošová

   Mgr. art. Eva Gajdošová 

   učiteľka

   dejiny tanca a baletu, dejiny divadla

   • Detail učiteľa
   • Image

    Mgr. Martina Kotyková

    učiteľka

    biológia, chémia, anatómia a fyziológia
    Image

    Alena Laučíková

    učiteľka

    hra na klavíri
    Image

    RNDr. Milan Tokár

    učiteľ

    matematika, fyzika
    Image

    Ľubica Uličná

    učiteľka

    výtvarná výchova

    Starostlivosť o študentov


    hlavná vychovávateľka

    Bc. Marta Kalakajová

    Vychovávateľka

    Obráť sa na mňa s akýmkoľvek problémom.

    E-mail: marta0411@gmail.com
    Telefón: 0907 956 008
    Konzultácie podľa potreby

    Image

    Nina Krigovská

    Vychovávateľka

    Obráť sa na mňa s akýmkoľvek problémom.

    Konzultácie podľa potreby