Image

Tím pedagógov

riaditeľka konzervatória

Mgr.art. Eva Ohraďanová ArtD.

riaditeľka školy

teória a metodika tanca, pedagogický seminár, klasický tanec

Image

RNDr. Erika Menkynová

zástupkyňa riaditeľky, triedna učiteľka

matematika
Image

Dipl. prof. Lidija Rakočević

učiteľka

klasický tanec, tanec s partnerom, koncertná a scénická prax
Image

Mgr. Anna Jágerská

triedna učiteľka

anglický jazyk, geografia, vedenie krúžku "Let´s speak english
  Image

  Mgr. Václav Papež

  triedny učiteľ

  slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, náuka o spoločnosti, etická výchova, psychológia, vedenie krúžku "Nebojme sa komunikovať"
  • Detail učiteľa
  Image

  PaedDr. Ľubica Rúčková

  učiteľka

  slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, vedenie krúžku "Maturita s úsmevom"
  Image

   Michaela Králiková, Dis. art.

  učiteľka

  moderný tanec
  Image

  Ing. Michaela Košová

  učiteľka

  ľudový tanec

  tanečný pedagóg

  Mgr. art. et Mgr. Michal Baláž

   učiteľ

   dejiny tanca a baletu, dejiny divadla

  Image

  Miroslav Kasprzyk

  učiteľ

  herecká výchova
  Image

  Mgr.art. Simona Ondreáš Dikaszová

  učiteľka

  momentálne na materskej dovolenke
  Image

  Mgr. art. Zuzana Granátová

  učiteľka

  momentálne na materskej dovolenke
  Image

  Mgr. Martina Kotyková

  učiteľka

  biológia, chémia, anatómia a fyziológia
  Image

  Alena Laučíková

  učiteľka

  hra na klavíri
  Image

  Mgr. Zuzana Majchútová

  učiteľka

  francúzsky jazyk
  • Detail učiteľa | bude doplnené
   Image

   Mgr. Michal Kövér

   učiteľ

   charakterový tanec
   • Detail učiteľa | bude doplnený
   Image

   Mgr. Magdaléna Jurčová

   učiteľka

   hudobná výchova, hra na klavíri, dejiny hudby
    Image

    Ing. Jaroslav Zahradník

    učiteľ

    informatika, vedenie krúžku finančnej matematiky a krúžkov "komplexný rozvoj osobnosti" a "grafický dizajn pre konzervatórium"
    • Detail učiteľa
     Image

     Ing. Jana Klementová

     učiteľka

     praktická ekonomika
     • Detail učiteľa | bude doplnené
     Image

     RNDr. Milan Tokár

     učiteľ

     matematika, fyzika
     Image

     Ľubica Uličná

     učiteľka

     výtvarná výchova

     Hosťujúci pedagógovia


     Image

     Mgr. art. Igor Holováč

     učiteľ

     klasický tanec, tanec s partnerom, koncertná a scénická prax
     Image

     Veronika Tőkőly

     učiteľka

     moderný tanec, koncertná a scénická prax

     Starostlivosť o študentov


     hlavná vychovávateľka

     Bc. Marta Kalakayová

     Vychovávateľka

     Obráť sa na mňa s akýmkoľvek problémom.

     E-mail: marta0411@gmail.com
     Telefón: 0907 956 008
     Konzultácie podľa potreby

     Image

     Mgr. art. Miroslava Toušková

     Masérka a fyzioterapeutka

     Obráť sa na mňa s akýmkoľvek problémom.

     Konzultácie podľa potreby