Platby


Útulný študentský domov a dobré jedlo každý deň. To je náš internát a jedáleň. Výšky poplatkov za školné, ubytovanie a stravu.

Ako a koľko platiť


Školné
550,- EUR / šk. rok (  zahŕňa tanečnú prax v  TK Jessy, služby maséra, bazén a sauny ). Školné sa platí v dvoch častiach po 275 €.

Ubytovanie na internáte
35,- € / mesiac

Strava na internáte
60,- € / mesiac

Obed (jedáleň ZŠ Hradná)
podľa počtu dní v mesiaci ( cca 1,11 €/deň)

Mesačné úhrady nákladov je potrebné zrealizovať do 20. dňa v mesiaci.

Číslo bankového účtu

SK59 1100 0000 0029 2386 2003

Kontakty

hlavná vychovávateľka

Bc. Marta Kalakajová

hlavná vychovávateľka


Kontakt: 0907 956 008
marta0411@gmail.com

Image

Mgr. Benedikt Smolka

vychovávateľ


Kontakt: 0908929135