Organizácia školského roka

 • január 2021 – pravidelné mesačné stretnutie s rodičmi
 •  19.február 2021 – Jarné prázdniny
 • február 2021 – pravidelné mesačné stretnutie s rodičmi
 •  26. marec 2021 – polročné komisionálne skúšky z odborných predmetov
 • marec 2021 – pravidelné mesačné stretnutie s rodičmi
 • marec 2021 – polročná klasifikačná porada
 • marec 2021 – odovzdávanie výpisov polročných vysvedčení
 •  6. apríl 2021 – Veľkonočné prázdniny

Od 12. apríla 2021 – Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (sloh) – presný termín bude upresnený po rozhodnutí ministra školstva.

 • apríl 2021 – pravidelné mesačné stretnutie s rodičmi
 • máj 2021 – Talentové prijímacie skúšky
 • máj 2021 (predbežný termín)Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky – tréning z profilového predmetu
 • 13. – 19. máj 2021 – Akademický týždeň maturantov
 • máj 2021 (predbežný termín)Ústna forma internej časti maturitnej skúšky maturitná odpoveď
 • máj 2021 (predbežný termín) Absolventská skúška a obhajoby záverečných prác
 • máj 2021 – pravidelné mesačné stretnutie s rodičmi
 •  11. jún 2021 – koncoročné komisionálne skúšky z odborných predmetov
 •  18. jún 2021 – generálne skúšky a záverečný koncert Jessy
 •  25. jún 2021 – generálne skúšky a absolventský koncert školy
 • jún 2021 – klasifikačná porada
 • jún 2021 – pravidelné mesačné stretnutie s rodičmi, spoločné zhodnotenie roka
 • jún 2021 – odovzdávanie vysvedčení
 • júl – 31. august 2021 – Letné prázdniny