Granty EÚ


Aj vďaka grantom môžeme poskytovať našim študentom špičkovú prípravu.

Granty EÚ


Zvyšovanie kompetencií žiakov Súkromného tanečného konzervatória Liptovský Hrádok pre potreby trhu práce.

http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image