Sme malá rodinná škola, ktorá formuje mladých ľudí s talentom, pokorou a vôľou, aby sa z nich stali profesionálni tanečníci. Ich úspechy sú naša hrdosť a ich šťastie je náš cieľ.

Naša história


Už od začiatku našej existencie v roku 2011 sa striktne zameriavame na kvalitné tanečné vzdelávanie, ktoré našim absolventom otvára cestu do sveta profesionálneho tanca. Vďaka tomu sa nám postupne podarilo nadviazať spoluprácu so Slovenským národným divadlom a VŠMU v Bratislave, pre ktorú fungujeme od roku 2015 ako cvičná škola. Okrem toho škola spolupracuje s Liptovským divadlom tanca, v ktorom takmer 1/3 študentov získava profesionálnu tanečnú prax.  

Našimi krstnými rodičmi sú prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD. - dekanka VŠMU v Bratislave a Mgr. Branislav Tréger, PhD. - primátor mesta Liptovský Hrádok a predseda Združenia miest a obcí Slovenska.“


Image

Konzervatórium v súčasnosti


Sme osemročná stredná škola, ktorá stavia na rodinnej atmosfére, perfektnej príprave a profesionálnej spolupráci s partnermi.

Poskytujeme komplexné umelecké a umeleckopedagogické vzdelanie, pripravujeme žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie v tanečnom umení a na štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním. Sme jedinou školou tohto typu pre stredné a východné Slovensko a svojim žiakom poskytujeme nižšie aj vyššie sekundárne vzdelanie a prvý stupeň terciárneho vzdelania.

Viac ako
0 m2
tanečných priestorov


0
rokov sme cvičnou školou VŠMU v Bratislave
úspešnosť prijatia
0%
našich absolventov na VŠMU

Priestory školy a vybavenie

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v dvoch budovách, pričom všetky priestory školy sú materiálne a priestorovo výborne vybavené.

Odborné predmety probiehajú v budove Sokolovne, kde máme okrem iného tri tanečné sály o rozlohe 130 m2, 100 m2 a 80 m2, zariadené zrkadlovými stenami, tanečnou podlahovou krytinou a kvalitnou zvukovou aparatúrou.

Všeobecné aj odborné teoretické vyučovanie prebieha v našich nových triedach v budove gymnázia hneď oproti našej škole. V každej triede sa nachádza príjemná oddychová zóna a nechýbajú ani malé učebne s útulným zariadením. Vybavenie interaktívnymi tabuľami a IKT technikou je pre nás samozrejmosťou.

Image
Partneri

Kto dává krídla našim krokom

Tatra Trade s.r.o.
Súkromná základná umelecká škola Litovský Hrádok
Slovenské národné divadlo
Sluk
Deltech a.s.
Liptovské divadlo tanca
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení slovenska
Liptovský Hrádok
Tanečný klub Jessy Vavrišovo

Urob prvý tanečný krok

Tancuj s nami