Sme malá rodinná škola, ktorá formuje mladých ľudí s talentom, pokorou a vôľou, aby sa z nich stali profesionálni tanečníci. Ich úspechy sú naša hrdosť a ich šťastie je náš cieľ.

Naša história


Už od začiatku našej existencie v roku 2011 se striktne zameriavame na kvalitné tanečné vzdelávanie, ktoré našim absolventom otvára cestu do sveta profesionálneho tanca. Vďaka tomu se nám postupne podarilo naviazať spoluprácu so Slovenským národným divadlom a VŠMU v Bratislave, ktorým sme od roku 2015 cvičnou školou. Okrem toho škola spolupracuje s Liptovským divadlom tanca, v ktorom takmer 1/3 študentov získava profesionálnu tanečnú prax. 

Našimi krstnými rodičmi sú prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD. - dekanka VŠMU v Bratislave a Mgr. Branislav Tréger, PhD - primátor mesta Liptovský Hrádok a podpredseda Žilinského samosprávneho kraja.


Image

Konzervatórium v súčasnosti


Sme osemročná stredná škola, ktorá stavia na rodinnej atmosfére, perfektnej príprave a profesionálnej spolupráci s partnermi.

Poskytuje komplexné umelecké a umeleckopedagogické vzdelanie, pripravuje žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie v tanečnom umení a na štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním. Je jedinou školou tohto typu pre stredné a východné Slovensko a svojim žiakom poskytuje nižšie aj vyššie sekundárne vzdelanie a prvý stupeň terciárneho vzdelania.

Viac ako
0 m2
tanečných priestorov

0
rokov sme cvičnou školou VŠMU v Bratislave

úspešnosť prijatia
0%
našich absolventov na VŠMU

Priestory školy a vybavenie

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v dvoch budovách, pričom všetky priestory školy sú materiálne a priestorovo výborne vybavené.

Odborné predmety probiehajú v budove Sokolovne, kde máme okrem iného tri tanečné sály o rozlohe 130 m2, 100 m2 a 80 m2, zariadené zrkadlovými stenami, tanečnou podlahovou krytinou a kvalitnou zvukovou aparatúrou. V budove „Domčeka“ bezprostredne susediaceho s budovou Sokolovne, prebieha všeobecné aj odborné teoretické vyučovanie.

Všetky priestory vytvárajú pocit rodinnej atmosféry a sú zariadené podľa harmonizujúcich nastavení feng-shuei.

Image
Partneri

Kto dává krídla našim krokom

Urob prvý tanečný krok

Tancuj s nami