Praktické maturitné skúšky šk. rok 2023/2024

Michaela KošováAktuality zo školy

Po písomných a ústnych maturitách prišli na rad aj praktické maturitné skúšky našich tohtoročných maturantiek. Študentky sa odbornej komisii predstavili v klasickom tanci a 3 tanečných technikách moderného tanca (technika José Limona, súčasný tanec a jazzový tanec). Ich výkony boli výborné a zaslúžene si z prvej časti maturitnej skúšky odniesli tie najlepšie hodnotenia. Foto: Michal Staněk

1. školská konferencia

Michaela KošováAktuality zo školy

Tanečník potrebuje viac ako len tanec. Napríklad aj schopnosť prezentovať sa slovom. 1. mája mali študentky a študenti školy možnosť vyskúšať si túto formu prezentácie  na 1. ŠKOLSKEJ KONFERENCII. Museli si nájsť tému, spracovať ju aj odprezentovať. Témy boli rôzne- od tanečného umenia, cez starostlivosť o telo, literárné diela a tradičnú odevnú kultúru Slovenska. A úspešne to zvládli.

Medzi ocenenými pedagógmi Žilinského kraja je aj naša pedagogička

Michaela KošováAktuality zo školy

Spolu 30 pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení zo Žilinského kraja si 11.4.2024 prevzalo ocenenie od predsedníčky ŽSK. Medzi ocenenými bola aj zástupkyňa riditeľky našej školy a pedagogička Mgr. Erika Menkynová, ktorá si prebrala ocenenie ako jediná zo súkromného školstva. Ocenenie je poďakovaním župy za tvorivú a obetavú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže. Nominovaným odovzdala ocenenie Erika Jurinová, predsedníčka …

Výstava „Prestávka pred búrkou“

Michaela KošováAktuality zo školy

5.3.2024 sme v spolupráci s Liptovskou Galériou P.M.Bohúňa v Liptovskom Mikuláši absolvovali zaujímavú celoškolskú akciu – komentovanú prehliadku výstavy veľkoformátových figuratívnych malieb s názvom „Prestávka pred búrkou“, ktorá zobrazuje mladých ľudí v tínedžerskom veku, ktorí sa pomaly pripravujú na zaraďovanie sa do spoločnosti v neurčitom teréne medzi detstvom a dospelosťou. Výnimočné bolo aj to, že nám výstavu predstavila priamo jej …

Naša absolventka premiérovala svoje dielo v balete Národného divadla Brno

Michaela KošováAktuality zo školy

Absolventka nášho konzervatória Margaréta Štofčíková, má za sebou premiéru svojho nového diela. Choreografia Pampúšik, o ľudskej bábke, vznikala pôvodne ako sólo pre študentku Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku. Choreografia mala veľký úspech a autorka aj interpretka diela zaň boli ocenené na medzinárodnej súťaži Nádej baletu 22 (www.nadejbaletu.sk). V porote súťaže pôsobil aj umelecký vedúci Baletu štátneho divadla Brno Mário …

spoločná fotografia všetkých ucinkujucich

10. výročie založenia STK LH

Michaela KošováAktuality zo školy

17.6.2022 sa v Liptovskom Hrádku uskutočnil slávnostný koncert dvoch sesterských škôl. Spoločne so svojimi žiakmi a pedagógmi oslávili 20. výročie založenia Súkromnej základnej školy a 10. výročie založenia Súkromného tanečného konzervatória. Dôvodom na spoločnú oslavu bol fakt, že obidve školy majú rovnakého zriaďovateľa a veľmi úzko spolu spolupracujú. Pri vzniku STK v roku 2012 stála Súkromná základná umelecká škola, ktorá v …

Výsledky súťaže NÁDEJ BALETU 2022

Michaela KošováAktuality zo školy

Od 25. do 26. apríla 2022 sa v Dome kultúry v Liptovskom Hrádku konal 4. ročník medzinárodnej baletnej súťaže Nádej baletu. Súťaž sa vrátila po nútenej pauze do Liptovského Hrádku po viac ako dvoch rokoch. Náše konzervatórium v súťaži reprezentovali študenti v obidvoch  kategóriách. Kategória A od 12- 15 rokov a kategória B od 16 rokov. Sme veľmi radi, že …

Workshop s rezidentmi Liptovského divadla tanca

Michaela KošováAktuality zo školy

Liptovské divadlo tanca hostilo 3 týždne na tvorivom rezidenčnom pobyte tanečníkov Milana Tomášika ( SVK/SLO) a Charlieho Brittaina (GB). Počas rezidencie si našli umelci čas aj na workshop pre našich študentov. Workshop viedli spoločne a ich hlavnou témou boli  improvizácia, práca s dynamikou a tanec celým telom. Možnosť stretnúť sa s tanečníkmi svetového formátu je pre začínajúcich tanečníkov a študentov …

Pripravení na školský rok 2021/2022

Michaela KošováAktuality zo školy

6. septembra odštartujeme v našom konzervatóriu nový školský rok. Prípravy na príchod študentov sú úspešne za nami a my sa tešíme na spoločne strávené hodiny na tanečných sálach a v učebniach. V tomto roku sme pre študentov pripravili aj úplne nové a moderné priestory. Veríme, že sa nám v nich bude spoločne výborne napredovať!