Praktické maturitné skúšky šk. rok 2023/2024

Michaela KošováAktuality zo školy

Po písomných a ústnych maturitách prišli na rad aj praktické maturitné skúšky našich tohtoročných maturantiek. Študentky sa odbornej komisii predstavili v klasickom tanci a 3 tanečných technikách moderného tanca (technika José Limona, súčasný tanec a jazzový tanec). Ich výkony boli výborné a zaslúžene si z prvej časti maturitnej skúšky odniesli tie najlepšie hodnotenia. Foto: Michal Staněk

1. školská konferencia

Michaela KošováAktuality zo školy

Tanečník potrebuje viac ako len tanec. Napríklad aj schopnosť prezentovať sa slovom. 1. mája mali študentky a študenti školy možnosť vyskúšať si túto formu prezentácie  na 1. ŠKOLSKEJ KONFERENCII. Museli si nájsť tému, spracovať ju aj odprezentovať. Témy boli rôzne- od tanečného umenia, cez starostlivosť o telo, literárné diela a tradičnú odevnú kultúru Slovenska. A úspešne to zvládli.

Medzi ocenenými pedagógmi Žilinského kraja je aj naša pedagogička

Michaela KošováAktuality zo školy

Spolu 30 pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení zo Žilinského kraja si 11.4.2024 prevzalo ocenenie od predsedníčky ŽSK. Medzi ocenenými bola aj zástupkyňa riditeľky našej školy a pedagogička Mgr. Erika Menkynová, ktorá si prebrala ocenenie ako jediná zo súkromného školstva. Ocenenie je poďakovaním župy za tvorivú a obetavú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže. Nominovaným odovzdala ocenenie Erika Jurinová, predsedníčka …

PERLOVÝ NÁHRDELNÍK spojil umelcov z Bratislavy a Liptovského Hrádku

Michaela KošováŠkola v médiách

Študenti nášho konzervatória, pod vedením pedagóga Pavla Torshilova, spolupracovali na tvorbe a uvedení predstavenia Perlový náhrdelník. Predstavenie spojilo umelcov rôznych umeleckých žánrov do spoločného diela, ktoré bolo situované do obdobia baroka. Premiéra sa konala 16.3.2024 v kostole a kláštore Klarisky v bratislavskom starom meste. Viac sa dozviete v reportáži televízie TA3. PERLOVÝ NÁHRDELNÍK TA3- reportáž

Výstava „Prestávka pred búrkou“

Michaela KošováAktuality zo školy

5.3.2024 sme v spolupráci s Liptovskou Galériou P.M.Bohúňa v Liptovskom Mikuláši absolvovali zaujímavú celoškolskú akciu – komentovanú prehliadku výstavy veľkoformátových figuratívnych malieb s názvom „Prestávka pred búrkou“, ktorá zobrazuje mladých ľudí v tínedžerskom veku, ktorí sa pomaly pripravujú na zaraďovanie sa do spoločnosti v neurčitom teréne medzi detstvom a dospelosťou. Výnimočné bolo aj to, že nám výstavu predstavila priamo jej …

Bc. Hana Vidová

Michaela KošováMedailónky učiteľov

Vzdelanie 2021-súčasnosť, Bratislava: Vysoká škola múzických umení / Hudobná a tanečná fakulta Tanečné umenie – Choreografia baletu Aktuálne poslúchačka 2. ročníka magisterského stupňa štúdia 2019, Nórsko: University of Stavanger/ Faculty of Performing Arts Dance, Erasmus 2018-2021, Bratislava: Vysoká škola múzických umení / Hudobná a tanečná fakulta Tanečné umenie – Choreografia Úspešne ukončený bakalársky stupeň štúdia s titulom Bc. Pedagogické skúsenosti …

Naša absolventka premiérovala svoje dielo v balete Národného divadla Brno

Michaela KošováAktuality zo školy

Absolventka nášho konzervatória Margaréta Štofčíková, má za sebou premiéru svojho nového diela. Choreografia Pampúšik, o ľudskej bábke, vznikala pôvodne ako sólo pre študentku Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku. Choreografia mala veľký úspech a autorka aj interpretka diela zaň boli ocenené na medzinárodnej súťaži Nádej baletu 22 (www.nadejbaletu.sk). V porote súťaže pôsobil aj umelecký vedúci Baletu štátneho divadla Brno Mário …

Eva Gajdošová

Michaela KošováMedailónky učiteľov

Absolvovala tanečnú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Tanečne pôsobila v niekoľkých zoskupeniach a projektoch súčasného tanca. Bola šéfredaktorkou prvého odborného tanečného časopis Tanec, (neskôr Salto). Písala o tanci a divadle do rôznych umeleckých periodík: Javisko, Taneční listy, Taneční zóna, Kultúrny život, denníkov Sme, Pravda atď. Pôsobila ako dramaturgička baletu SND (1998 – 2000), neskôr na edičnom oddelení …

Jozef Vaľo

Michaela KošováMedailónky učiteľov

Jozef je slovenský tanečník, performer a pedagóg. Tanečné vzdelanie získal na  VŠMU v Bratislave ako absolvent bakalárskeho štúdia Tanečného divadla a performancie a magisterského štúdia Tanečného umenia. Zúčastnil sa aj päťmesačného štúdia v Kibbutz Contemporary Dance Company, summer intensive s Akram Khan Dance Company. Po ukončení štúdia na VŠMU absolvoval pracovné stáže v CobosMika Company (španielsko) a Companhia de Danҫa …