Ing. Michaela Košová

Michaela Košová Medailónky učiteľov

Vzdelanie Gymnázium M.M.Hodžu, Liptovský Mikuláš TnUni A. Dubčeka v Trenčíne Akreditované doplnkové vzdelanie tanečnej pedagogiky   Pedagogická prax DFS Pramienok Liptovský Mikuláš FS Váh Liptovský Mikuláš ZUŠ J. L. Bellu Liptovský Mikuláš FS Gymnik Bratislava TS Elledanse Bratislava   Súčasnosť Externá pedagogička na Súkromnom tanečnom konzervatóriu v Liptovskom Hrádku a v Súkromnej základnej umeleckej škole v Liptovskom Hrádku. Pedagogička a vedúca DFS Pramienok Liptovský …

Ing. Jaroslav Zahradník, MPC

stklh Medailónky učiteľov

„Celý môj život je o práci s ľuďmi, o ich vzdelávaní a o filantropii. Bol som učiteľom i manažérom viacerých spoločností, v súčasnosti som majiteľom vzdelávacej a poradenskej agentúry. Mojim cieľom je odovzdať nastupujúcej generácii čo najviac vedomostí a skúseností z reálnej praxe.“

Veronika Tőkőly

stklh Medailónky učiteľov

Výučba predmetov moderný tanec Vzdelanie Vyštudovala na Konzervatóriu J.L.Bellu v Banskej Bystrici. Ukončené bakalárske štúdium na univerzite Anton Bruckner Privatuniversität v Linzi, v Rakúsku v odbore interpretácia v súčasnom tanci a pedagogika tanca. Od roku 2013 bola členkou tanečnej company SILK Fluegge v Linzi. Hlavnou choreografkou a riaditeľkou je Silke Grabinger (AT), ktorá prepája súčasný tanec s hip-hopovými štýlmi, break-dance …

Pavel Ďumbala

stklh Medailónky učiteľov

Štúdium a pôsobenie Už počas štúdií vystupoval ako sólista v Štátnom divadle v Košiciach. K najvýznamnejším patrí patrili titulné postavy v Luskáčikovi, postava Šaška v Labuťom jazere alebo Colin v Márnej opatrnosti. Po škole nastúpil do Armádneho umeleckého súboru v Prahe a neskôr sa na krátko opäť vrátil do košického divadla. Nasledovali angažmány v Pražskom komornom balete Pavla Šmoka, v …

Mgr. art. Igor Holováč

stklh Medailónky učiteľov

Baletný majster SND Vzdelanie Začal študovať klasický tanec na Košickom konzervatóriu u manželov Halászovcov, neskoršie v roku 1982 pokračoval a v 1984 absolvoval Tanečné oddelenie Konzervatória v Prahe (pedagóg: K. Lukšík). Od roku 1984 člen, neskôr sólista (1990), vedúci sólista (1993 – 1997 a od 1999) a od roku 2004 baletný majster – repetítor Baletu Slovenského národného divadla v Bratislave. …

Mgr. art. Zuzana Granátová

stklh Medailónky učiteľov

Začiatky v tanečnom odbore Detský folklórny súbor Ďumbier a Základná umelecká škola v Liptovskom Mikuláši. Štúdium 2008 – Začiatok štúdia na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. 2014 – Ukončenie vyššieho odborného vzdelania ako diplomovaný umelec. 2014 – Začiatok štúdia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. 2014 – 2015 – Tanečník v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve (SĽUK). 2017 …

Mgr. art. Simona Ondreáš Dikaszová

stklh Medailónky učiteľov

Výučba predmetov ludový tanec Vzdelanie 2000 – 2004   Gymnázium M.M.Hodžu, Liptovský Mikuláš 2004 – 2007   VŠMU Bratislava (Bc. – odbor pedagogika ľudového tanca) 2007 – 2009   VŠMU Bratislava  (Mgr.art. – odbor tanečné umenie) Externý člen o.z. Dragúni Externý člen tanečnej skupiny Partia Zamestnanie 2005 – 2008 Externý pedagóg SZUŠ Liptovský Hrádok 2006 – 2008 Externý pedagóg SZUŠ Prokofievova Bratislava od …

Ľubica Uličná

stklh Medailónky učiteľov

„Už od malička som túžila starať sa o niekoho, pomáhať, deliť sa o pocity, ktorých som mala veľa, s druhými ľuďmi. Toto mi umožnila profesia učiteľky. A pri tých najmenších to bolo tiež zaoberanie sa posolstvom rozprávok. Moje vnímanie okolitej prírody krásneho Liptova spôsobilo, že som ju začala maľovať. A ako mi roky pribúdajú, tým radšej mám veľkolepý a krásny …

RNDr. Milan Tokár

stklh Medailónky učiteľov

Vzdelanie 1968-1971  Stredná všeobecno vzdelávacia škola, Brezno 1973-1978  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave – experimentálna  fyzika – „Fyzika plazmy a nukleárnych reakcií “ 1981           Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave – rigorozná  skúška „Fyzikálna elektronika a optika“ Pedagogická prax Externý pedagóg  Súkromného tanečného konzervatória Liptovský Hrádok, predmety matematika a fyzika.

Mgr. Zuzana Šubjaková

stklh Medailónky učiteľov

Výučba predmetov náboženská výchova Vzdelanie 2000 – 2006 – Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta – ukončené magisterské štúdium v odbore Učiteľstvo  všeobecnovzdelávacích predmetov; kombinácia predmetov slovenský jazyk a literatúra – náboženská výchova 1996 – 2000 – SPŠ elektrotechnická Liptovský Hrádok – technické a informatické služby Prax 2013 – súčasnosť – Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok 2006 – 2007 – …