Eva Gajdošová

Michaela Košová Medailónky učiteľov

Absolvovala tanečnú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Tanečne pôsobila v niekoľkých zoskupeniach a projektoch súčasného tanca. Bola šéfredaktorkou prvého odborného tanečného časopis Tanec, (neskôr Salto). Písala o tanci a divadle do rôznych umeleckých periodík: Javisko, Taneční listy, Taneční zóna, Kultúrny život, denníkov Sme, Pravda atď. Pôsobila ako dramaturgička baletu SND (1998 – 2000), neskôr na edičnom oddelení …

Jozef Vaľo

Michaela Košová Medailónky učiteľov

Jozef je slovenský tanečník, performer a pedagóg. Tanečné vzdelanie získal na  VŠMU v Bratislave ako absolvent bakalárskeho štúdia Tanečného divadla a performancie a magisterského štúdia Tanečného umenia. Zúčastnil sa aj päťmesačného štúdia v Kibbutz Contemporary Dance Company, summer intensive s Akram Khan Dance Company. Po ukončení štúdia na VŠMU absolvoval pracovné stáže v CobosMika Company (španielsko) a Companhia de Danҫa …

Cosmina Maria Zaharia

Michaela Košová Medailónky učiteľov

Absolvovala: štúdium klasického tanca na Lýceu choreografie F. Capsaliho v Bukurešti (1996), Štátnu baletnú akadémiu v Kyjeve Angažmán: Od roku 1996 pôsobila v balete Rumunskej národnej opery v Bukurešti, neskôr v balete Národného divadla v maďarskom Pécsi. V roku 1997 prijala angažmán v Balete Slovenského národného divadla, najskôr ako členka, od roku 1999 ako sólistka. V tomto období pôsobila aj ako stály …

Ing. Michaela Košová

Michaela Košová Medailónky učiteľov

Vzdelanie Gymnázium M.M.Hodžu, Liptovský Mikuláš TnUni A. Dubčeka v Trenčíne Akreditované doplnkové vzdelanie tanečnej pedagogiky   Pedagogická prax DFS Pramienok Liptovský Mikuláš FS Váh Liptovský Mikuláš ZUŠ J. L. Bellu Liptovský Mikuláš FS Gymnik Bratislava TS Elledanse Bratislava   Súčasnosť Externá pedagogička na Súkromnom tanečnom konzervatóriu v Liptovskom Hrádku a v Súkromnej základnej umeleckej škole v Liptovskom Hrádku. Pedagogička a vedúca DFS Pramienok Liptovský …

Ing. Jaroslav Zahradník, MPC

stklh Medailónky učiteľov

„Celý môj život je o práci s ľuďmi, o ich vzdelávaní a o filantropii. Bol som učiteľom i manažérom viacerých spoločností, v súčasnosti som majiteľom vzdelávacej a poradenskej agentúry. Mojim cieľom je odovzdať nastupujúcej generácii čo najviac vedomostí a skúseností z reálnej praxe.“

Veronika Tőkőly

stklh Medailónky učiteľov

Výučba predmetov moderný tanec Vzdelanie Vyštudovala na Konzervatóriu J.L.Bellu v Banskej Bystrici. Ukončené bakalárske štúdium na univerzite Anton Bruckner Privatuniversität v Linzi, v Rakúsku v odbore interpretácia v súčasnom tanci a pedagogika tanca. Od roku 2013 bola členkou tanečnej company SILK Fluegge v Linzi. Hlavnou choreografkou a riaditeľkou je Silke Grabinger (AT), ktorá prepája súčasný tanec s hip-hopovými štýlmi, break-dance …

Pavel Ďumbala

stklh Medailónky učiteľov

Štúdium a pôsobenie Už počas štúdií vystupoval ako sólista v Štátnom divadle v Košiciach. K najvýznamnejším patrí patrili titulné postavy v Luskáčikovi, postava Šaška v Labuťom jazere alebo Colin v Márnej opatrnosti. Po škole nastúpil do Armádneho umeleckého súboru v Prahe a neskôr sa na krátko opäť vrátil do košického divadla. Nasledovali angažmány v Pražskom komornom balete Pavla Šmoka, v …

Mgr. art. Igor Holováč

stklh Medailónky učiteľov

Baletný majster SND Vzdelanie Začal študovať klasický tanec na Košickom konzervatóriu u manželov Halászovcov, neskoršie v roku 1982 pokračoval a v 1984 absolvoval Tanečné oddelenie Konzervatória v Prahe (pedagóg: K. Lukšík). Od roku 1984 člen, neskôr sólista (1990), vedúci sólista (1993 – 1997 a od 1999) a od roku 2004 baletný majster – repetítor Baletu Slovenského národného divadla v Bratislave. …

Mgr. art. Zuzana Granátová

stklh Medailónky učiteľov

Začiatky v tanečnom odbore Detský folklórny súbor Ďumbier a Základná umelecká škola v Liptovskom Mikuláši. Štúdium 2008 – Začiatok štúdia na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. 2014 – Ukončenie vyššieho odborného vzdelania ako diplomovaný umelec. 2014 – Začiatok štúdia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. 2014 – 2015 – Tanečník v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve (SĽUK). 2017 …

Mgr. art. Simona Ondreáš Dikaszová

stklh Medailónky učiteľov

Výučba predmetov ludový tanec Vzdelanie 2000 – 2004   Gymnázium M.M.Hodžu, Liptovský Mikuláš 2004 – 2007   VŠMU Bratislava (Bc. – odbor pedagogika ľudového tanca) 2007 – 2009   VŠMU Bratislava  (Mgr.art. – odbor tanečné umenie) Externý člen o.z. Dragúni Externý člen tanečnej skupiny Partia Zamestnanie 2005 – 2008 Externý pedagóg SZUŠ Liptovský Hrádok 2006 – 2008 Externý pedagóg SZUŠ Prokofievova Bratislava od …