Maturita 21. storočia

Michaela KošováAktuality zo školy

Už druhý rok naši maturanti prichádzajú o možnosť ukončenia štúdia formou riadnej maturitnej skúšky. Zrejme mnohých maturantov toto rozhodnutie potešilo, na našom konzervatóriu však nastal presný opak. Maturitu totiž vnímame ako jeden z dôležitých životných medzníkov. Po odbornej diskusii vnútri pedagogického tímu a rozhovoroch s maturantkami a ich rodičmi sme sa spoločne rozhodli prijať zrušenie maturít ako novú výzvu.

Pod prísnym hygienickým dohľadom organizujeme pre naše maturantky interné skúšky dospelosti, ktoré súčasne ponúkame ako jeden z modelových príkladov novej maturitnej skúšky pre konzervatóriá. Akciu organizujeme hybridne – prezenčne pre našich žiakov a pedagógov a online aj pre rodičov a verejnosť.

Veríme, že po dvojročnej pauze dôjde k reštartu maturitnej skúšky v jej novej a modernej podobe a preto ponúkame našu víziu maturity postavenej na princípoch ročného skúmania zvolenej témy, prehlbovania získaných vedomostí, hľadania súvislostí medzi predmetmi a verejnej prezentácie s využitím technológií 21. storočia.

Pár slov, ktoré k naše maturite odzneli vo vysielaní Rádia Regina Stred nájdete tu:

 

Linka a údaje na pripojenie:

Meeting link:  https://alef.webex.com/alef/j.php?MTID=m49def4f46f1bd7ca6157d9d19fdaa9e1

Meeting number: 137 749 0589

Password: 2021

 

Časový harmonogram:

11:00 – krátka tanečná prezentácia maturantiek a ich symbolické „zastužkovanie“

11:10 – otvorenie akcie

11:15 – odborné prezentácie maturantiek

13:30 – predpokladaný záver akcie