Medzi ocenenými pedagógmi Žilinského kraja je aj naša pedagogička

Michaela KošováAktuality zo školy

Spolu 30 pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení zo Žilinského kraja si 11.4.2024 prevzalo ocenenie od predsedníčky ŽSK.

Medzi ocenenými bola aj zástupkyňa riditeľky našej školy a pedagogička Mgr. Erika Menkynová, ktorá si prebrala ocenenie ako jediná zo súkromného školstva.

Ocenenie je poďakovaním župy za tvorivú a obetavú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže. Nominovaným odovzdala ocenenie Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK, Peter Weber, podpredseda ŽSK a Miroslava Abrmanová, riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK. Odbor školstva a športu ŽSK vyberal a hodnotil ocenených na základe viacerých kritérií – úspechy, aktivity a prínos pedagóga, účasť na projektoch, úspechy žiakov pod jeho vedením, publikačná činnosť a atď.

Prvýkrát boli medzi ocenenými aj pedagogickí zamestnanci pôsobiaci na stredných školách v kraji, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozn. súkromné, cirkevné, mestské, školy spadajúce pod Regionálny úrad školskej správy). „Pedagogických zamestnancov na oceňovanie navrhujú riaditelia stredných škôl, sú medzi nimi zaslúžilí pedagógovia, u ktorých oceňujeme ich celoživotný prínos do vzdelávania, pedagógovia, ktorí dosahujú vynikajúce úspechy so žiakmi alebo sú autormi učebných textov, pomôcok. Tento rok bolo nominovaných 49 pedagógov, odbor školstva a športu sa rozhodol oceniť 30 z nich,“ objasnila Abrmanová.

Srdečne gratulujeme!

ocenovanie pedagogov ZSK 2024