Praktické maturitné skúšky šk. rok 2023/2024

Michaela KošováAktuality zo školy

Po písomných a ústnych maturitách prišli na rad aj praktické maturitné skúšky našich tohtoročných maturantiek.

Študentky sa odbornej komisii predstavili v klasickom tanci a 3 tanečných technikách moderného tanca (technika José Limona, súčasný tanec a jazzový tanec). Ich výkony boli výborné a zaslúžene si z prvej časti maturitnej skúšky odniesli tie najlepšie hodnotenia.
Foto: Michal Staněk